Resultat Tifofonden efter förfesterna

Blåvitt tar nya tag 2012 och skall bli bättre än förra året, givetvis ska vi göra detsamma. Tifofonden kommer i fortsättningen att redovisas först med preliminära siffror efter varje match och med jämna mellanrum (cirka månadsvis) i enklare redovisning.

Här är vad som hänt hittills 2012.

Tifofonden 120101–120312

Intäkter

Degerfors 2 900,00
Fredrikstad 3 900,00
Lilleström 3 506,00
Insättningar internet: 750,00
Summa intäkter 11 056,00

Kostnader

Insättningsavgift: 50,00
Bankavgifter: 601,50
Trummor: 1 445,00
Premiärtifo: 11 000,00
Summa kostnader: 13 096,50

Resultat

Periodens resultat: -2 040,50
Ingående balans: 21 537,52
Kvar på Tifofonden: 19 497,02

Share
Etiketter: ,