IFK står upp för medlemsdemokratin

Idag offentliggjordes den motion till Riksidrottsförbundets stämma (RIM) som IFK Göteborg har lämnat in med yrkande på att bevara den sk 51%-regeln i svensk idrott, vilken kan läsas via denna länk.

Supporterklubben Änglarna välkomnar naturligtvis detta initiativ, som ligger helt i linje med så väl Änglarnas som IFK:s årsmötesbeslut i frågan!

Share