Gästkrönika: Blåvitts framtid – allas ansvar!

Kristoffer Norén skrev i senaste numret av Blått & Vitt om det viktiga ordförandevalet som stundar för IFK Göteborg och vikten av att alla engagerar sig i föreningen genom att bli medlem och närvara vid årsmötet måndagen den 4 mars. För att höja temperaturen inför årsmötet återpublicerar vi här texten från vår medlemstidning som kom ut i december.

Alla medlemmar i IFK Göteborg över 15 år har rätt att delta i och rösta på årsmötet som hålls i mars varje år. Årsmötet är det högsta beslutande organet i IFK Göteborg och det är här som ramarna för vår framtid bestäms. På årsmötet lämnar valberedningen (som själva valts på föregående årsmöte) förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande. Valberedningens förslag kan röstas ned om en majoritet av de på mötet är av uppfattningen att det finns bättre alternativ, men under åtminstone de senaste trettio åren har det aldrig ens funnits några alternativ – så i praktiken är det valberedningen som bestämmer vilka som skall ingå i styrelsen.

Valberedningen i IFK Göteborg består av Gunnar Larsson (72 år), Peter Wiklander (70 år) och Leif Nilsson (80 år). Denna trio är de som i sina nätverk skall finna de som skall ta IFK Göteborg in i framtiden.

Jag var, som en av tre representanter för Änglarna, själv i kontakt med valberedningen när Supporterklubben föreslog Palle Stenberg som ledamot i IFK Göteborg för fyra år sedan. Vi fick audiens hos valberedningen och under en dryg timme framförde vi våra argument till varför Stenberg vore ett bra tillskott i IFK Göteborgs styrelse. Jag minns att jag direkt efter mötet uppfattade mottagandet som korrekt och vänligt, men att jag inte hade någon som helst känsla för om vi hade lyckats i vårt försök till övertalning.

Någon månad senare – ett par veckor före årsmötet – visade det sig att valberedningen hade gillat vårt förslag och själva föreslog Stenberg till styrelsen. På Årsmötet tackade valberedningens ordförande Gunnar Larsson för ett gott samarbete med Supporterklubben Änglarna, och förklarade att vårt förslag var ett namn som de inte hade kommit i kontakt med i sina personliga nätverk. Det var mitt viktigaste ögonblick i Änglarnas styrelse, och visade att vi hade en valberedning som var beredd att lyssna när de möttes av goda förslag.

Samma år som Palle Stenberg valdes även näringslivshöjdaren Ulf Ivarsson in och därefter har Änglagårdsskolans rektor, Cecilia Andersson, och f.d. supporterpolisen, Lars Rune Bolin, valts in i styrelsen. Så vitt jag kan bedöma det är samtliga kompetenta personer som har vaskats fram av valberedningen. Nu står Valberedningen för ett både svårare och viktigare val; det har blivit dags att ersätta populäre Kent Olsson som ordförande. Som ordförande har du formellt egentligen endast utslagsrösten i de (ytterst få) tillfällen då styrelsen i övrigt ”röstar oavgjort” i en fråga. Informellt är ordförandeposten så mycket mer. Som ordförande är du en av en handfull personer som syns utåt och som förväntas ha full koll på alla skeenden i föreningen. Du bör kunna föra dig i alla sociala sammanhang samtidigt som du förväntas ha såväl detaljkunskaper som vara den som ansvarar för de stora strategifrågorna.

För fyra år sedan, vid förra tillfället som föreningen stod inför ett ordförandeval, hade föreningens dåvarande ordförande Stig Lundström råkat ut för en stroke under sommaren och kunde av hälsoskäl inte fortsätta arbetet. Det spekulerades kring många namn, inte minst valberedningens egen ordförande – Gunnar Larsson – som hade föreslagits av Gamla Kamrater som en stabil kraft vid ett tillfälle då det hade varit mycket blåsigt för föreningen. Det något överraskande valet hamnade dock på att låta ganska nyblivne styrelseledamoten Kent Olsson ta över ordförandeklubban, och istället förnya på ledamotsnivå. Ett val som så här med facit i hand visat sig vara ett utomordentligt bra val. Kent Olsson har med stor förståelse, goda värderingar och genom stort engagemang styrt IFK Göteborgs utveckling till att vara en av de allra främsta svenska klubbarna sett till faciliteter och organisation. För mig har Kent framstått som synnerligen ”street smart” med hjärtat på rätt ställe. En starkt enande kraft.

Valberedningen står nu inför valet att antingen plocka in en ordförande helt utifrån eller titta på vilka alternativ som finns i den befintliga styrelsen. Bland de befintliga tippas Ulf Ivarsson, Palle Stenberg eller Mikael Kjellström ligga närmast till hands. Ivarsson och Stenberg har båda fullt upp i sina respektive företag, men det finns ett talesätt som säger att ”om man vill få något gjort skall man be den som redan har mest att göra”. Kjellström är den i den befintliga styrelsen vars profil mest påminner om Kent Olssons.

Valberedningen står inför ett viktigt val och jag hoppas naturligtvis att de tar ett bra beslut, men kan inte låta bli att oroas för att personsammansättningen i valberedningen varken speglar den blåvita rörelsen eller samhället i stort. Erfarenhet är oerhört viktigt, men att låta tre herrar som samtliga passerat pensionsåldern med bred marginal ansvara för föreningens framtid känns en smula skrämmande. Det är därför allas vårt ansvar att hjälpa valberedningen med intressanta och bra namn som såväl styrelseledamöter som ordförande.

På sikt hoppas jag även att valberedningen kan vitaliseras och att dess kollektiva profil bättre skall spegla det blåvita samhället.

Kristoffer Norén
Medlem i IFK Göteborg och Supporterklubben Änglarna

 

Share