Inför årsmötet: valberedningens förslag på ny styrelse

Lördagen den 16/2 kl 17:00 avhåller Supporterklubben Änglarna årsmöte. Här presenteras valberedningens förslag på ny styrelse, som innebär nyval av två personer.

Ordförande (ett år)

Mathias Schwarz (omval)

Ordinarie ledamöter (två år)

Erik Gerdén (omval)

Fredrik Strömberg (omval)

Marcus Falkenstrand (omval)

Erika Larsson (nyval)
Erika är 24 år, bosatt i Kungälv och har följt föreningen kontinuerligt sedan tidigt 2000-tal. Hon har varit aktiv i Resegruppen som reseledare och vill nu arbeta hårt för att Änglarna ska få fler medlemmar samt öka antalet resenärer till våra bortamatcher.

Mathias Henriksson, Linda Darestam, Johan Elisson, Nina Natri och Jimmy Lindberg har alla ytterligare ett år kvar på sitt mandat.

Suppleanter (ett år)

Fredrik Carlsson (omval)

Sofia Bohlin (nyval)
Sofia är 25 år och flyttade ifjol tillbaka till hemstaden efter några år annorstädes, däribland i huvudstaden där hon var aktiv i Änglarna Stockholm. Har tidigare bl.a. drivit skivbolag samt varit verksam som klubb- och konsertarrangör i både Göteborg och Stockholm. Studerar i dag marknadsföring och försäljning på IHM Business School. Sofia vill arbeta för att skapa en tydligare bild av Änglarnas roll samt bidra till ökad gemenskap och dialog i supporterskaran.

Som revisorer föreslås Kristoffer Norén och Marcus Toremar, båda nyval.

Valberedningen har under 2012 bestått av Robert Magnusson, Franz Zdunic och Tomas Olofsson. Årsmötet utser två ledamöter i valberedningen för 2013, medan den nyvalda styrelsen för 2013 utser den tredje ledamoten.

Läs mer om årsmötet här!

Share