Verksamhetsberättelse 2012

Supporterklubben Änglarna har under året genomfört nio styrelsemöten. Utöver detta har styrelsens arbete skötts via vårt interna webbaserade forum. Likt de senaste åren har fokus under året legat på att arbeta för ökad enighet och gemenskap i det blåvita upporterkollektivet samt frågor rörande föreningsdemokrati. En fortsatt utmaning är att få fler medlemmar – medlemsantalet har legat ganska konstant de senaste åren – genom att synas mer och kommunicera bättre vilka frågor klubben arbetar med. Förutom hemsida och medlemstidning har vår Facebook-sida blivit en allt viktigare kommunikationskanal, då vi har över 10 000 människor som följer oss där.

Inför säsongspremiären lanserades även den nya hemsidan, som allt sedan dess ökat i besökarantal. Naturligtvis har vi även vår populära medlemstidning Blått & Vitt givits ut och med sina för året fyra nummer rönt stor uppskattning.

Under våren arrangerade vi två stora förfester på Trädgår’n inför hemmapremiären samt hemmamatchen mot Malmö FF. Mycket glädjande var uppslutningen betydligt större än vi någonsin hade kunnat tro – enligt vakterna på plats uppskattades antalet rättrogna på plats till uppemot 1 000 personer inför premiären. Inför MFF-matchen firades att det var 30 respektive 25 år sedan föreningens UEFA-cuptriumfer och samtliga spelare och ledare från dessa årgångar var inbjudna till festen. De som hade möjlighet att delta blev utfrågade och hyllade från scenen. I slutet av året inbjöd vi också till en pubkväll på en icke matchdag, i samverkan med Glenn Sportsbar och Oceanbryggeriet, för att runda av året. På arrangemangsfronten har traditionsenligt även vår supporterturnering Rikets Änglar gått av stapeln, liksom uppmärksammandet av IFK Göteborgs 108-årsfirande den 4 oktober. På Karlsrofältet samlades ett 50-tal rättrogna vid minnesstenen, innan festligheterna tog vid på restaurang Aberdeen, där Åke Josephsson presenterade IFK:s nya historiska utskott och Kent Olsson och Seppo Vaihela deltog i en frågestund. Supporterklubben medverkade även under Kamratgårdsdagen, bland annat genom att arrangera tombolla och på plats informera om vår verksamhet. I sammarbete med Ultras Göteborg initierade och medverkade vi också till ett samkväm med medlemmar i Young Fellows då vi bland annat, tillsammans med barnen, målade den nya YF-banderollen som senare förevisats under IFK Göteborgs matcher. Som avslutning på året avhölls också sedvanlig julfest för att premiera dem som under året på olika sätt aktivt bistått föreningens verksamhet.

Supporterklubben har under 2012, som brukligt genomfört ett antal resor till IFK Göteborgs bortamatcher. Under 2012 har också en översyn av föreningens reseverksamhet gjort som mynnat ut i en ny upphandling av reseavtal inför 2013. Någonting vi hoppas skall kunna öka våra resors konkurrenskraft och popularitet ytterligare i framtiden.

Under året har Änglarna deltagit i flera möten med representanter från IFK och de olika grupperingarna inom läktarnätverket Kamratunionen. Nytt för 2012 är att de här mötena har skett på mer regelbunden basis – varannan månad under säsongen – och att mötesstrukturen har förbättrats. Förutom mer löpande frågor har de tre flitigast förekommande områdena handlat om införandet av SLO-tjänsten, försök att skapa bättre förutsättningar på klacksektionen samt den översyn av föreningens regelverk kring matcherna som inleddes i slutet av året. Gällande översynen av föreningens regelverk har vi fokuserat på att det måste vara tydligt, förutsägbart och rättssäkert samt väl förankrat bland läktarfolket.

Änglarna har också varit representerade på ett stormöte med regeringens nationelle samordnare mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang Björn Eriksson. Från supporterrepresentanterna på mötet lyftes bland annat vikten av att inte endast fokusera på de repressiva delarna med hårdare lagstiftning, utan även arbeta med att uppmuntra den positiva supporterkulturen, att inkludera supportrarna och ge incitament för att än fler ska engagera sig genom positiva uttryckssätt runt fotbollen.

Som medlemmar i Svenska Fotbollssupporterunionen har Änglarna bland annat sökt stöd i en rad frågor men även på olika plan medverkat aktivt till SFSUs verksamhet och representerat Supporterklubben Änglarna under exempelvis det årsmöte som under året avhölls på nybyggda Friends arena i Solna.

Frågan om en blåvit Aveny och rätten att få bära sin matchtröja med stolthet också på krogen lyftes i somras efter ett inslag i Västnytt. Änglarna tog tag i frågan genom en text på vår hemsida samt kontakter med krögare, vilket fick puben John Scott’s att häva sitt förbud och åter välkomna alla blåvita oavsett om de har matchtröja på sig eller inte. Vi har också bland annat lyft frågan i den kommunala samverkansgruppen för supporterfrågor, där representanter från stadens elitidrottsföreningar samt socialförvaltning och polis med flera aktörer deltar.

I enlighet med den motion som årsmötet biföll 2010 om att styrelsen skulle arbeta för bevarande av den s.k. 51 % -regeln, åtminstone fram till dess att en ordentlig konsekvensanalys gjorts, har vi fortsatt att driva opinion i frågan via våra kommunikationskanaler. Vi har även följt den utredning som Riksidrottsförbundet gjort i frågan samt legat på IFK Göteborg att agera inför Riksidrottsförbundets kommande riksstämma då 51 % -regeln ska avgöras.

Under 2012 har Änglarna fortsatt ansvarat för det administrativa arbetet kring Tifofonden, i första hand genom att handha ekonomin. Det är mycket glädjande att tifoverksamheten i år varit ljuset i det blåvita mörkret och svarat för flera magnifika och minnesvärda tifo-arrangemang.

Efter tre år av misslyckanden på det sportsliga planet har det funnits mycket besvikelse och åsikter om hur föreningen bör ta sig an framtiden, så även bland Änglarnas medlemmar. Med anledning av detta gick vi efter säsongen ut med att vi ansåg att IFK Göteborgs ledning och styrelse efter sin utvärdering av säsongen borde möta medlemmar och supportrar för att förklara vad man anser gått fel, vad som kunde gjorts annorlunda och hur föreningen nu avser agera för att vi ska få se en radikal förbättring till säsongen 2013. Så skedde också på Folkets Hus i december och vi hoppas att det var en start för fler öppna möten mellan föreningen och dess medlemmar framöver.

Avslutningsvis kan nämnas att förberedelserna har fortsatt inför detta vårt jubileumsår då Supporterklubben Änglarna firar 40 år, bland annat genom vårt bokprojekt som syftar till att sammanfatta klubbens historia och vår blåvita supporterkultur.

Styrelsen för Supporterklubben Änglarna

Share