Änglarnas nya styrelse

Ny styrelsesammansättning i Supporterklubben Änglarna jubileumsåret 2013 är efter årsmöte och konstituerande styrelsemöte följande:

Ordförande:
Mathias Schwarz, 42 år, Masthugget

Vice ordförande:
Mathias Henriksson, 28 år, Stampen

Kassör:
Erik Gerdén, 32 år, Kungsbacka

Sekreterare:
Jimmy Lindberg, 26 år, Hisingen

Ordinarie ledamöter:
Linda Darestam, 30 år, Vänersborg
Johan Elisson, 28 år, Kaverös
Nina Natri, 41 år, Sandarna
Fredrik Strömberg, 37 år, Majorna
Marcus Falkenstrand, 22 år, Lorensberg
Erika Larsson, 24 år, Kungälv

Suppleanter:
Sofia Bohlin, 25 år, Strömmensberg
Fredrik Carlsson har valt att, av personliga skäl, avsäga sig sitt uppdrag.
(Platsen lämnas tillsvidare vakant)

 

Supporterklubben Änglarnas nyvalda styrelse avhåller den 5 mars sitt första ordinarie styrelsemöte.
Medlemmar i Supporterklubben ombeds att inför mötet, via mail till info@anglarna.se, inkomma med synpunkter och frågeställningar som önskas behandlade under mötet.

Share