Medlemsförslag på kandidater till IFK:s valberedning

Supporterklubben Änglarna har, som en av flera intressenter runt IFK Göteborg, kontaktats av ett antal IFK-medlemmar – vilka samtliga varit aktiva länge inom Änglarna – som på eget initiativ har tagit fram förslag på två nya kandidater till föreningens valberedning. I dag publicerar de ett öppet brev i GP där de beskriver sina utgångspunkter, hur de har arbetat och de två kandidater som de föreslår. Änglarnas styrelse delar gruppens kravprofil på en framtida valberedning och anser att det är av yttersta vikt att valberedningens sammansättning speglar så väl den blåvita rörelsen som samhället i stort – allt för att kunna bidra till att leda in IFK Göteborg i många framgångsrika år framöver.

Änglarna har i flera år lyft frågor om föreningsdemokrati, inte minst i samband med kampanjen för bevarandet av den s.k. 51 %-regeln, och uppmanat alla som bryr sig om föreningens framtid att bli medlemmar i IFK Göteborg. Vi anser att den här gruppens medlemmar förtjänar beröm för det öppna och hedervärda sätt som de arbetat på. Hur föreningens valberedning för år 2013 kommer att se ut är nu helt upp till alla oss medlemmar i IFK Göteborg att tillsammans fastställa på måndagens årsmöte. Änglarna vill uppmana alla IFK-medlemmar att ta sig till årsmötet samt att sätta sig in i de frågor och val som är aktuella på ett respektfullt och värdigt sätt.

Styrelsen för Supporterklubben Änglarna

___________________________________________

Låt en ny valberedning ta IFK Göteborg in i framtiden

IFK Göteborgs valberedning har i uppdrag att för årsmötet föreslå den styrelse och ordförande som krävs för att IFK Göteborg ska ges bästa möjliga förutsättningar. Det är ett viktigt och ärofullt uppdrag. I flera månader har en grupp medlemmar arbetat utifrån att en förnyelse och föryngring av valberedningen är nödvändig – och det har skett med valberedningens goda minne.

De senaste tio åren har IFK Göteborgs valberedning bestått av tre personer som alla betytt oerhört mycket för föreningen och vars insatser inte nog kan uppskattas:

Gunnar Larsson (72 år) var ordförande när IFK Göteborg blev en europeisk storklubb.
Peter Wiklander (70 år) var som sponsoransvarig för ICA en oerhört värdefull allierad.
•  Leif Nilsson (80 år) har ett mångårigt engagemang – från juniorlag till styrelse.

Deras ålder och liknande bakgrund ger dock fog för oro inför framtiden. När IFK Göteborgs ordförande Kent Olsson i höstas avsade sig omval satte sig därför ett antal hängivna medlemmar ned.  Slutsatsen blev: Låt det här bli ett tillfälle att ge även valberedningen en nystart.

Våra krav på framtidens valberedning är dessa:

1. Den skall ha en bred förankring i de blåvita leden.
2. Den skall representera olika typer av erfarenheter.
3. Den skall inte sopa bort de erfarenheter som finns, men tillföra en modern syn på IFK Göteborg, staden Göteborg och samhället.
4. Den skall ha ett kontaktnät som återspeglar ovanstående.
5. Den skall bredda tankesättet och därmed basen för lämpliga kandidater i en framtida styrelse.

Innan den här artikeln skrevs, och långt innan de senaste dagarnas skriverier i media, berättade vi om vårt arbete för den sittande valberedningen, företrädare för föreningen Gamla Kamrater, Supporterklubben Änglarna och föreningens sektioner. Alla har, utan undantag, berömt vårt initiativ och det öppna och ärliga sätt vi hanterat det på.

Som en följd av vårt arbete kommer vi att föreslå årsmötet två kandidater som uppfyller kravprofilen och kan ge valberedningen en nytändning:

Joakim Brinkenberg (50 år)
VD på PR-byrån Welcom, f.d. marknadschef på Kapp-Ahl och f.d. VD på reklambyrån ANR BBDO. Joakim har ett enormt kontaktnät och stor vana från förändringsprocesser. Han har ett förflutet som orienterare på landslagsnivå för IFK Göteborg och hade i början på 1980-talet kontoret bredvid Svennis på Kamratgården. Joakim är gift med Ulrika och paret har fem barn.

Marcus Toremar (38 år)
Jurist och socionom som arbetar med processledning på Migrationsverket. Han sitter även i den operativa ledningsgruppen och är expert på att strukturera och effektivisera arbetsmodeller. Marcus har ett gediget blåvittförflutet som skribent på Svenska Fans och sekreterare i Supporterklubben Änglarna. Han är dessutom en av initiativtagarna till IFK Göteborgs historiska utskott som grundades på förra årsmötet. Marcus är gift med Frida och paret fick i september sitt första barn.

Det är viktigt att påpeka att det här endast är ett förslag. Det är årsmötet – det vill säga vi medlemmar – som avgör hur IFK Göteborg styrs. Därför uppmanar vi alla medlemmar, vare sig ni delar vår uppfattning eller inte, att komma till IFK Göteborgs årsmöte den 4 mars och göra era röster hörda.

Kristoffer Norén
Medlem 20030699

Åke Josephson
Medlem 19950326

Tomas Olofsson
Medlem 20060934

Andreas Johansson
Medlem 20122802

Share