Gör din röst hörd!

Idag är en av årets stora högtidsdagar för alla oss vars hjärta klappar för Folkets lag, Kamraterna, IFK Göteborg. Ja, kort och gott Blåvitt! Denna dag den 4 mars 2013 avhåller nämligen IFK Göteborg sitt ordinarie årsmöte och vi har alla som medlemmar möjlighet att göra vår röst hörd. Försitt inte den chansen, utan slut upp på Burgårdens Kongress klockan 18.00 och var redan idag en del av IFK Göteborgs framtid.

Det kan hojtas och gapas, stormas och protesteras, intrigeras och smidas ränker eller göras mer eller mindre kontroversiella utspel i media hur mycket som helst under resten av året, men det är idag som gäller om man verkligen har något vettigt att framföra. Så åter igen, änglar och kamrater, se till att vara på plats. Hjälp till att stärka och vitalisera föreningsdemokratin i IFK Göteborg och gör din röst hörd!

Visst årsmöten kan förefalla otroligt osexiga, men det är samtidigt det bästa tillfälle vi alla har om vi vill vara med och staka ut vägen framåt för vår förening. Utse våra förtroendevalda och bidra med anvisningar kring hur vi anser att vår förening bäst bör drivas för att möta upp mot våra förväntningar som medlemmar i IFK Göteborg. Idag är den enes röst inte mer värd än den andres utan oberoende av benskyddets storlek, partneravtal och plånbokens tjocklek, tjänstetitel på visitkortet, eller funktion i vår organisation väger allas röst lika tungt och vi har alla, som medlemmar och lika stora ”delägare” i Idrottsföreningen Kamraterna möjlighet att uttrycka vår åsikt. – Idag gäller ”en medlem, en röst” och ingenting annat!

Årets möte är viktigare och mer spännande än på länge. Efter en turbulent tid skall vi gemensamt utse en ny ordförande att i sällskap av övriga styrelseledamöter leda vår förening under det kommande året. Vi har ett antal motioner att ta ställning till och det har väckts diskussion kring en föryngring av valberedningens sammansättning. Naturligtvis bjuds med säkerhet även sedvanligt mingel, överläggningar kring guldmedaljsutskott och fondkommitté samt utdelning av en rad hedersbetygelser och så vidare. Med andra ord business as usual. Men det viktiga är inte spektaklet denna dag. Det viktigaste är det faktum att vi tillsammans som medlemmar, i enlighet med föreningsdemokratiska grundprinciper, träffas och gemensamt kommer överrens om hur vi vill att IFK Göteborgs framtid skall se ut. Alternativet, att låta någon annan köpa sig rätten att göra det finns inte på kartan, så dra ditt strå till stacken och gör din plikt för IFK Göteborg.

Supporterklubben Änglarna uppmanar med andra ord härmed alla medlemmar i IFK Göteborg att ta sig till årsmötet samt att sätta sig in i de frågor och val som är aktuella på ett respektfullt och värdigt sätt.

Observera att föranmälan inte är nödvändig, utan endast ett aktuellt medlemskap i IFK Göteborg.

Kallelse till mötet och vidare information, samt hålltider finner du här.
Verksamhetsberättelse hittas här.
Aktuella motioner återfinns här.
Valberedningens förslag till ny styrelse går att läsa här.
Medlemsförslag rörande nya ledamöter i valberedningen presenteras här.

Share