En förening för framtiden

Supporterklubben Änglarna uppskattar IFK Göteborgs snabba och på alla sätt positiva respons på den uppmaning vi under gårdagen publicerade här på www.anglarna.se, med anledning av de stereotypa och kränkande uttalanden som yttrades under IFK Göteborgs årsmöte.

Att föreningens styrelse och ledning nu tydligt markerar vilka värden IFK Göteborg vilar på och vill förknippas med, samtidigt som man tar kraftfullt avstånd från den aktuella händelsen bådar gott för framtiden. Någonting som gläder och ger hopp!

Vi vill även passa på att framföra ett tack för den breda uppbackning och det uttalade stöd vi, med anledning av vårt ställningstagande i den här frågan, fått från medlemmar och andra aktiva blåvita supportrar, div. läktar- och ultrasgrupper, bloggar osv. Ingen nämnd och ingen glömd.
En för alla, alla för Blåvitt!

Styrelsen

Share