Hearingen om ”Mera glädje för pengarna” – SLO rapporterar

Stöd till positivt supporterskap och mer inkludering inom fotbollen? Legala pyromöjligheter? Maskeringsförbud och nationella ”huliganregister”? Slutbetänkandet ”Mera glädje för pengarna” väckte en rad frågor då det presenterades i mars i år. Sedan dess har dock inte mycket hörts. I förra veckan togs emellertid tråden upp igen, i samband med en hearing i Rosenbads konferenscenter, sammankallad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelshon Liljeroth. Här följer en sammanfattning och några reflektioner.

Närvarande var förstås Kultur- och idrottsminister Liljeroth själv. I övrigt var bland andra slutbetänkandets upphovsman Björn Eriksson, hans efterträdare som nationell samordnare (tillika styrelseledamot i såväl SvFF som SEF) Rose-Marie Frebran, SEF-ordförande Lars-Christer Olsson och SFSU:s ordförande Tony Ernst. Därutöver fanns representanter exempelvis från flera fotbollsföreningar – IFK Göteborg, AIK, Djurgården, Hammarby, Gais… – på plats, jämte flera andra aktörer.

Värt att notera från hearingen

I Björn Erikssons betänkande lyftes flera förslag på hur man ska arbeta med supporterskapets olika aspekter. Nedan refereras några uppmärksammade punkter samt vad som händer kring dessa:

  • Slopade ”polisnotor”: förslaget om att sluta debitera föreningar med idrottsaktiebolag för polisinsatser runt matcher, ser som bekant ut att infrias. I budget för nästa år har regeringen skapat utrymme för att detta inte ska ske under 2014. Det här visste vi sedan tidigare, men kan vara värt att nämna bland annat som en följd av Erikssons betänkande.
  • Legal pyroteknik: tidigare i höst genomfördes som bekant tester med pyroteknik på Friends arena, för att utreda förutsättningarna för ett legalt pyroalternativ. Av allt att döma kommer de första analyserna bli klara nu i veckan och hela frågan verkade vara planerad att vara färdigutredd senast under december.
  • Inkludering av supporterrörelsen: Eriksson betonade i betänkandet att framtidens idrottslandskap måste formas tillsammans med en ansvarstagande supporterrörelse. Detta tema togs upp på ett mycket positivt sätt av Lars-Christer Olsson från SEF. Han betonade starkt supportrarnas och SFSU:s vikt och potentiella framtida vikt i diskussioner om svensk fotboll.

Beträffande de lagförslag som diskuterats var det olika syn bland talarna på hur långt man kommit – jag reserverar mig därför för felaktigheter. Några frågor som stack ut:

  • Nationellt ”huliganregister”: av allt att döma är man långt framme i arbetet för att tillåta ett nationellt register över ”huliganer”. Dock tycks viktig formalia återstå att bearbeta, exempelvis vilka som ska ingå i det här registret – är det enbart individer som av åklagare ålagts tillträdesförbud, eller ska även arrangörsavstängningar kunna registreras? Vilka ska ha tillgång till registret? Och så vidare. Ambitionen verkade vara att ha ett färdigt förslag till nästa år, men det är nog inte självklart att det blir så.
  • Skärpta tillträdesförbud: en skärpning av tillträdesförbudslagen – det vill säga åklagares möjlighet att dela ut avstängningar – tycks också vara på gång till nästa år, även om det ännu inte är klart. Detta dels genom förlängning av maxstraff från ett till tre år och dels genom utökning av förbudsområdet från att bara gälla arenan till att även gälla dess omgivning.
  • Maskeringsförbud: beträffande ett eventuellt maskeringsförbud har man av allt att döma inte kommit lika långt. Statssekreterare Valfridsson från Justitiedepartementet problematiserade frågan: man kan inte bara stifta en lag utan att tänka på hur ”den slår” och hur den ska upprätthållas. Om en lag stiftas om maskeringsförbud på idrottsarenor, så kommer en sådan gälla alla sporter och alla former av ansiktstäckning (om inte undantag görs) – exempelvis omfattande ansiktsmålning, kepsar som dras ned över ansiktet eller en halsduk som dras upp (vilket skulle kunna ställa till uppenbara problem på en utomhusstadion i exempelvis bandy eller skidsporter).

Ett mycket viktigt besked från fotbollen var dessutom att:

  • Fotbollens bestraffningssystem: SvFF tycks ha långt gångna planer på att förändra sitt bestraffningssystem inför nästa år. I dagsläget bestraffas fotbollsföreningar för exempelvis pyroteknikanvändning på läktarna, oavsett hur de på förhand arbetat med säkerhet. Det nya systemet verkar baseras på att föreningarna ska uppfylla en fast kravbild när det gäller arrangemanget. Är kraven uppfyllda, så ska föreningen anses ha gjort vad man kan kräva från arrangemangssynpunkt och ska alltså i normalfallet inte bestraffas, även om en incident inträffar. Systemet finns redan i hockeyn och ses som en förebild.

SLO:s egna reflektioner

Den typ av diskussioner som fördes under hearingen är alltid lite jobbiga att följa, eftersom varje talare har relativt lite tid på sig att få fram sin poäng. Diskussionernas djup brukar bli lidande. Jag erkänner därför gärna att jag gick ifrån hearingen med en sur känsla i kroppen. Jag uppfattade betänkandet från i våras som rätt balanserat, men tyckte inte att detta riktigt återspeglades i diskussionerna under hearingen. Tvärtom fick jag intrycket att flera tunga aktörer verkade anse att fotbollens framtid står och faller med att man lyckas genomföra en lagstiftning om maskeringsförbud. Det är som jag ser det inte en realistisk eller fruktbar inställning.

Samtidigt känns det viktigt att svälja ner den sura känslan innan man sammanfattar en sådan här dag. Den spontana känslan är ofta stark, men sällan helt rättvis. Vad jag främst väljer att ta med mig är därför känslan av samsyn mellan Lars-Christer Olsson från SEF och Tony Ernst från SFSU, då de betonade vikten av supporterinkludering och gemensamt arbete för positivt supporterskap när vi formar framtidens svenska fotboll. Det lovar gott att vi så direkt kan se effekterna av ett seriöst arbete från Tonys och SFSU:s sida, samt att en så tung aktör som SEF tycks vara mottagliga för detsamma.

Jag tar dessutom med mig en spänd förväntan inför de resultat från pyrotesterna, som uppenbarligen kommer att presenteras inom överskådlig framtid – kanske redan under den här veckan! Vi ska verkligen inte ta något för givet, men tänk om vi äntligen kunde få ett mindre trubbigt verktyg för att jobba med pyrofrågan, än det totalförbud som uppenbarligen inte fungerat de senaste decennierna!

Hearingen i sin helhet: http://www.regeringen.se/sb/d/17928/a/226854

 

Anders Almgren
SLO IFK Göteborg

Share
Etiketter: ,