SFSUs årsmöte 2014 till ända

Under helgen har Svenska Fotbollssupporterunionens årsmöte för verksamhetsåret 2013 avhållits i Göteborg. Som värdar för årets möte är vi stolta över att kunna konstatera att arrangemanget uppskattades av det 60-tal tillresta representanterna från 16 av SFSUs medlemsföreningar och tackar för en trevlig helg.

Årsmöteshelgen smygstartade redan på fredagskvällen med ett förhäng på Aberdeen där tidigt anlända supportrar från flera föreningar tillsammans såg på landslagsfotboll och värmde upp inför lördagens aktiviteter.

Lördagen inleddes med Lunch på 12:ans Salong för att följas av konferens i Gamla Ullevis Presscenter där ordförande Tony Ernst gick igenom vad SFSU har drivit under året. Fokus låg på följande tre frågor:

 • Bevarade av 51%-regeln
  Riksidrottsförbundet har bordlagt frågan och den kommer sannolikt inte tas upp igen inom en överskådlig framtid. Flera fotbollsföreningar har även årsmötesbeslut på att bevara 51%-regeln, dvs att medlemmarna ska ha beslutsmajoritet i sina idrottsföreningar. SFSU bevakar givetvis om frågan tas upp igen.
 • Motverkan av ståplatsreducering.
  En enkät har gått ut till alla SEF-klubbar och i stort sett alla har svarat att varje klubb ska få bestämma själv i frågan. Det är långtifrån färdigt ännu, men allt tyder i dagsläget på att ståplatsen bevaras som den är nu.
 • Att verka för tillåten pyroteknik.
  Representanter för SFSU har diskuterat hur tillåten pyroteknik skulle kunna skötas och även varit med på den testbränning som utfördes på Friends arena i samarbete med polis, brandmyndighet, förbund och klubbar. Utformningen av testet var inte efter de önskemål SFSU haft, bland annat stängdes taket under skälva testet och pyro-pjäserna placerades ut på ett felaktigt sätt. De luftprover som tog för analys behöver därför inte stämma med en verklig situation.

Därefter var det dags för Workshop på tema Disciplinnämnden.
Deltagarna delades in i 8 grupper och blev satta att diskutera agerandet efter två avbrutna matcher utifrån fyra olika perspektiv. Dels den Dif-match då ett päron kastades in mot en Mjällbyspelare och dels den läktarincident som tidigare i år inträffade på Tele2 arena i matchen mellan Hammarby och Gais.
Alla var påfallande överens om att nuvarande straffsystem är kontraproduktivt och att det är orimligt att klubbar straffas trots att deras säkerhetsarrangemang har fått godkänt. Många bra förslag och idéer framkom och de flesta var överens om att dialog och öppenhet är två ledord som är viktiga i arbetet med krishantering och förebyggande av liknande händelser igen.

Sofia Bohlin och Mathias Schwarz från Änglarna leder workshopen

Kvällen spenderades på Franke’s med lagom stökigt umgänge över dialektsgränserna där mat och dryck inmundigades. Ett populärt inslag som blivit tradition under SFSUs årsmöteshelger och på intet sätt skall underskattas.
 
Årsmötet på söndagen.
På söndagens årsmöte närvarade representanter från supporterföreningar och ultrasgrupper från klubbarna Hammarby, Dif, AIK, GAIS, HeIF, IF Elfsborg, Falkenbergs FF, Halmstad, Häcken, MFF och IFK Göteborg. Tony Ernst (MFF) omvaldes som ordförande och IFK Göteborg representeras i 2014 års styrelse av Michael Andersson (Ultras Göteborg) som valdes in som ledamot och Sofia Bohlin (Änglarna) som blev invald som suppleant. Supporterklubben Änglarnas ordförande Mathias Schwarz som inför mötet valt att tacka nej till att nomineras till en fortsättning i SFSUs styrelse blev av årsmötet istället invald i valberedningen som Västsveriges representant.

SFSU-styrelsen för 2014 i sin helhet:
Ordförande: Tony Ernst, Malmö FF
Vice ordförande: Gustav Gelin, Hammarby
Kassör: Lena Gustafsson-Wiberg, Djurgården
Sekreterare: Patrik Svensson, Helsingborgs IF
Ledamöter: Susanne Lundberg (MFF), Michael Andersson (IFK GBG), Masih Khedri (AIK)
Suppleanter: Sofia Bohlin (IFK GBG), Michael Kihlman (IFK Norrköping), Linus Jensen (HeIF).

Två inkomna motioner behandlades. Den ena insänd av Ultras Göteborg yrkade på: att SFSU ska jobba för att med all sin kraft ändra Disciplinnämndens nuvarande bötessystem och att det ska ersättas med ett alternativt system där förebyggande arbete och dialog sitter i förarsättet i stället för repression. Motionen bifölls enhälligt.
Den andra hade skickats in av Bollklubben Support (Halmstad), Sillastrybarna (Mjällby) och Yellow and White Pride (Falkenberg) och yrkade på att SFSU ska verka för en mer öppen dialog och bättre framförhållning då det kommer till flyttning av matcher och för att gemensamma speldagar och avsparkstider införs. Första punkten i denna motion bifölls medan den andra gick till votering och sedan avslogs.
Efter det diskuterades hur SFSU bör stärka sin struktur och organisation samtidigt som ytterligare ansträngning görs för att fånga upp supportrar från hela landet och öka antalet medlemsföreningar.

Till fokusfrågor 2014 utsåg följaktligen årsmötet följande punkter:

 • Se över och arbeta emot Fotbollförbundets och Disciplinnämndens nuvarande bestraffningssystem och allmänna repression.
 • Verka för att matcher inte flyttas med kort varsel.
 • Strukturera upp SFSU:s organisation och arbete.

Vi tackar å Supporterklubben Änglarnas vägnar våra medarrangörer och alla tillresta för en mycket bra årsmöteshelg och ser fram emot ett starkt supporterår 2014.

”Även vår Ängel”-flaggan lämnas över när Tony Ernst välförtjänt tackar
Anders Almgren för hans oersättliga insats för att bevara 51%-regeln.

Share
Etiketter: ,