Tummen upp, Kamratgården!

Supporterklubben Änglarna vill officiellt uttrycka hur nöjda vi är med Kamratgårdens hållning i frågan kring tillsättandet av en ny sportchef.

Vi ser medlemsdemokratin som en helig hörnsten i svensk fotboll. Ingen, oavsett om det är en privatperson eller en storsponsor, har mer rätt än någon annan att bestämma över hur föreningen sköts. En medlem, en röst är det som gäller.

Samtidigt är vi tacksamma över att företag sponsrar IFK Göteborg och att de dessutom är otroligt aktiva och engagerade. Vi hoppas verkligen att IFK Göteborg blir ständigt bättre på att jobba med dem så att de får avkastning på sin investering och lockas att utöka den.

Vi ser det vidare som glasklart att det som i slutändan ger sponsorer bäst avkastning är att IFK lyckas sportsligt. För att så ska ske krävs rätt person på rätt post, oavsett om vi snackar spelare, tränare eller sportchef. Och, vi ser det som absolut givet att det är IFK Göteborg som bäst avgör vilka dessa personer är – och helt utan att böja sig för externa påtryckningar bestämmer vem eller vilka som ska värvas eller anställas.

Att intressenter har åsikter och kommer med förslag är bra, men om det går från det till att de ställer krav på insyn och medbestämmande, då är vi inne på en farlig väg. Finns missnöje med hur IFK Göteborg sköter verksamheten, då är det bara att besöka årsmötet och där göra sin röst hörd, vilket är alla medlemmars demokratiska rättighet.

IFK Göteborg har tydligt markerat sin ståndpunkt, de värnar sin rätt att agera som det anstår en högklassig förening, och det ska de ha en applåd för.

Supporterklubben Änglarnas styrelse

Share
Etiketter: