Sektion031 är igång – mötessammanfattning

Lördagen 17 januari hölls ett öppet supportermöte på Kamratgården. Syftet var att dra igång projektet Sektion031 och att sluta supporterleden inför 2015 och framåt. 88 änglar närvarade under det två timmar långa mötet. Här följer en mötessammanfattning.

Projektpresentation
Mötet inleddes av SLO-Almgren med en presentation av projektet. Syftet återgavs och inriktningen – att stärkandet av den blåvita gemenskapen måste vara central och att vi inom ramen för Sektion031 ska värna om att hålla ett konstruktivt fokus där vi utgår från vad vi supportrar kan göra (inte vad SvFF, KG eller någon annan borde göra) – fastslogs. Vidare återgavs projektets sex olika arbetsområden och organisation. Projektet kommer att ledas av en styrgrupp om 6 + 2 medlemmar, som efter beslut på mötet kommer att rekryteras via en intresseförfrågan över nätet som hanteras av den sittande styrgruppen. Ni kan läsa mer om projektets former här och här. Informationsdelen avslutades genom att Bönan presenterade projektsajten www.sektion031.se, berättade om dess syfte – att bidra till samlad information och en bred blåvit debatt – samt uppmanade alla att registrera sig på sajtens forum.

Fokusområden 2015
Därefter tog en diskussion vid. Syftet var att kunna urskilja fokusområden som projektet ska prioritera extra under 2015, samt att brainstorma fram konkreta idéer kring projekt som vi kan dra igång omedelbart för att kickstarta projektet, haussa försäsongen och samla Blåvittfamiljen. Den här typen av diskussioner är alltid spretiga, men följande fokusområden kunde urskiljas som särskilt viktiga under året:

• Fokus på den blåvita gemenskapen – att bygga sammanhållning.

• Verbalt stöd, med betoning på att odla kulturen om Kommandobryggans som en sjungande sektion.

Dessa fokusområden innebär inte att vi inte kommer arbeta med övriga delar av supporterkulturen, däremot att styrgruppen givits ett uppdrag att prioritera frågorna extra mycket under året.

Utifrån övergripande mål och syften samt diskussionen på mötet, kommer den nya styrgruppen få formulera ett antal mätbara målsättningar som vi strävar eter att uppnå under 2015.

Projektidéer och aktiviteter
I anslutning till nämnda diskussion kom vi även in på konkreta idéer om vad vi omedelbart kan sätta igång med. En sådan var förberedd sedan tidigare inom styrgruppen, flera andra lyftes och beslutades under mötet:

• Nya läktarsånger/större delaktighet: för att bredda sångrepertoaren och skapa större delaktighet för den blåvita massan vad gäller vilka sånger som sjungs från läktarna, kommer ett projekt sättas igång inom kort. Tanken är att det ska löpa under en begränsad tid inför den allsvenska premiären och leda till att vi får fram några nytillskott i sångrepertoaren. Planer är redan uppdragna, men styrgruppens Joakim Hagselius och capo-Viken utsågs till ansvariga och kommer att presentera arbetet inom kort. De kommer dessutom löpande följa den redan befintliga diskussionen på forumet.

• Röd tråd för läktarsångerna: Hagselius och Viken uppdrogs även att inleda en diskussion om ”en röd tråd” för våra läktarsånger – vad ska känneteckna de blåvita sångerna? Tankar som lyftes var tex ”bara svenska melodier”, ”undvika utländska uttryck i texterna” etc. Frågan kommer att lyftas på forumet på sektion031.se och sammanställas efter hand. Naturligtvis kommer sådana riktlinjer vara rekommenderande, men de kan bidra till att vi jobbar i en gemensam riktning.

• KB som sjungande sektion 1: som ett led i arbetet för att sätta kulturen om att Kommandobryggan är en sjungande sektion, togs även två förslag fram som ska genomföras. Å ena sidan ska någon form av kartläggning genomföras på KB, där vi försöker ta reda på varför det så ofta är många som inte sjunger. Vi vill veta varför och kommer titta på hur vi kan nå ut brett med frågan. Barabenbekantingen Rickard ”Erling” Attling fick ansvaret för att jobba med denna fråga.

• KB som sjungande sektion 2: vi ska även försöka ta fram rekommenderande riktlinjer för ett önskvärt beteende på Kommandobryggan, med syfte att värna gemenskap och verbalt stöd. Exempel på vad som kan ingå i en sådan är allt från att mobiltelefoner stannar i fickan (”vi är där för att stödja Blåvitt, inte att surfa”) till att inte skicka iväg en pint bärs i nacken på kamraterna framför/nedanför. UG-Björn ansvarar för att ta fram ett utkast för diskussion.

• Gemensam samlingspub: en av de hetaste frågorna var hur vi äntligen ska kunna komma tillrätta med att vi inte på länge haft ett etablerat samlingsställe före och efter match. Alla var överens om att behovet finns, men i vilken del av Göteborg och på vilket ställe? För att låta alla komma till tals beslöt vi skapa en diskussion på ämnet på projektsajtens forum. När tiden är mogen ska förslagen som kommer in sammanställas och möjligheterna utvärderas. Andreas Toll fick uppdraget och diskussionen är redan igång. Gör din röst hörd direkt!

• Storsatsning på FC Trollhättan-resan: för att kickstarta tävlingssäsongen och direkt sätta en standard för resandet 2015, lyftes idén om en storsatsning på första cupmatchen, borta mot Trollhättan. Almgren uppdrogs att kolla förutsättningarna för ett stort följe på Edsborg – läktarfaciliteterna sägs vara minst sagt begränsade – för att sedan samordna en kampanj med berörda parter. På fredag kommer Almgren och UG-Falis åka upp till Trollhättan för att kolla matcharenan.

• Sista träningen före premiären: slutligen föreslogs en storsamling på sista träningen inför Allsvensk premiär. Almgren och Falis uppdrogs att sätta formerna för detta.

Det ska åter betonas att Sektion031 handlar om målbild, samordning och nätverk. De som utsetts till ansvariga ovan, har inte uppdraget att ”göra jobbet”, de ska involvera övriga aktörer och driva arbetet framåt. Men för att det ska bli resultat, krävs det delaktighet och engagemang från alla.

Som alltid: vi gör det här tillsammans!

Share