Inför årsmötet 7/2: valberedningens förslag

Valberedningen i Supporterklubben Änglarna har som uppgift att utvärdera styrelsens arbete samt till årsmötet föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna i föreningen. Det är årsmötets uppgift att slutligen ta ställning till, och välja, de företrädare de anser lämpliga.

Valberedningens förslag till styrelse 2015

Ordförande:
Mathias Schwarz (omval)

Ledamöter:
Sittande:
Sofia Bohlin, Johan Elisson, Nina Natri

Omval (2 år):
Erik Gerdén, Marcus Falkenstrand, Erika Larsson, Fredrik Strömberg

Fyllnadsval (1 år):
Peter Lindegren (nyval)
Sebastian Stenman (ny-/omval)

Förslag på fyllnadsval sker då Mathias Henriksson och Andreas Johansson meddelat att de inte har möjlighet att fullfölja sitt styrelsearbete under 2015.

Suppleanter:
Oscar Damberg (omval)
Mikaël Meisen Dietmann (nyval)

Revisorer:
Marcus Toremar
Kristoffer Norén

Revisorssuppleant:
Love Berndtsson

Supporterklubben Änglarnas årsmöte avhålls på Il Professore, Gamla Ullevi 7 februari. Tid för mötet är avhängigt avsparkstid för IFK Göteborgs placeringsmatch i Atlantic cup och meddelas därför senare.

 

Share