Angående förslaget på höjda medlemsavgifter

Att vara medlem i IFK Göteborg är något vi tycker är en självklarhet. Vi vill att fler ska tycka det. Det är därför olyckligt att det nu föreslås att sätta upp trösklar som riskerar att potentiella medlemmar avstår av ekonomiska skäl. Detta riskerar att göra IFK Göteborg till en alltmer homogen förening. Det är inget eftersträvansvärt och bör undvikas. Kan man istället skära på kostnaderna?

Man bör även undvika att framställa medlemmarna som en börda för föreningen. Kostar ca 5000 medlemmar verkligen drygt 2 miljoner kr? Ja kanske. Men berätta då hur och varför. Exempelvis så ligger det nära till hands att tro att det bakom posten finns kostnader som är lika stora oavsett om vi är 2000 eller 10 000. Det ligger i medlemmarnas intresse att få en större bild för att kunna fatta ett klokt beslut i frågan på det kommande årsmötet.

Share