IFK + SÄ i West Pride

På lördag är det åter dags för Pride, IFK kommer delta. Supporterklubben Änglarna stöttar detta och går med.

Så här skriver IFK på sin hemsida:

Kommande helg är det dags för årets upplaga av Regnbågsparaden. Precis som tidigare år deltar IFK Göteborg i manifestationen för allas lika värde.

Lördag 10 juni genomförs  årets upplaga av Regnbågsparaden. Nytt för den här gången är att starten sker från Operan med samling 14.00 och avgång 15.00.

Däremot är vår uppmaning sig lik. Klä dig i blåvita färger och stå bakom att kärlek och gemenskap alltid besegrar hat och diskriminering. 

IFK Göteborg är en kamratförening. Vårt kamratskap baseras på omtanke, ärlighet och respekt – för alla. Vi är folkets lag och omfamnar alla som älskar Blåvitt och delar våra värderingar, oavsett social bakgrund, etnicitet, religiös åskådning, kön eller sexuell läggning.

IFK Göteborgs och West Prides grundläggande värderingar överensstämmer. Ingen ska behöva utsättas för förminskande handlingar eller språkbruk och allas lika värde ska vara en självklarhet. Deltagandet i Regnbågsparaden är en påminnelse till oss alla om att leva upp till det.

I paraden kommer bland annat representanter för IFK Göteborgs att gå tillsammans med Supporterklubben Änglarna. Naturligtvis välkomnar vi även alla andra Blåvittanhängare att delta tillsammans med oss. 

West Prides Grundläggande värderingar
Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartners och externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

1. West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s Konvention om barnets rättigheter.
2. West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.
3. West Pride tar avstånd från all form av olaglig våldsanvändning och hot om våld.
4. West Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan.
5. West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv.

Share