Ang dagens skriverier i sociala medier

Ett antal supportergrupper publicerade idag uppgifter om en rad händelser som ska ha skett i och runt IFK Göteborg.

När såna här uppgifter sprids är det naturligtvis upp till var och en att bilda sig en uppfattning om vad som är rätt och fel för att man sedan ska kunna använda den makt man har som medlem. För att man ska kunna göra det är det dock en förutsättning att man har en komplett bild av vad som skett och inte skett.

Det har tidigare efterfrågats en större transparens och IFK har tagit flera positiva steg i rätt riktning. Att man efter årsmötesbeslut redovisar rambudget är ett exempel, styrelsens beslut om återkommande medlemsmöten är ett annat. Att kommentera saker som skrivs på nätet är i regel inte något som vi tycker att IFK ska göra men givet att uppgifterna som nu cirkulerar fritt är allvarliga så bör IFK snarast ge en korrekt och uttömmande version av vad som skett.

Share