Vi behöver klargöra ett och annat.
I onsdags så gick ett antal supportergrupper ut med uppgifter rörande skeenden i IFK och på Kamratgården (Kan exempelvis läsas här: https://sv-se.facebook.com/UltrasGbgProduktion/posts/1612010912182395). SÄ gick då ut med en text med begäran om svar från IFK (http://anglarna.se/2017/07/26/ang-dagens-skriverier-sociala-medier/).
.
I torsdags så kom det ett svar från IFK (http://www.ifkgoteborg.se/Nyheter/2017/Juli/Fran-IFK-Goteborgs-styrelse/). Eftersom vi dagen innan begärt ett svar så kändes det naturligt att vi också visade upp att det faktiskt kommit ett svar. Det landade dock fel och uppfattades av vissa som ett ställningstagande. Vår mening var att sprida information för det är fortfarande i våra ögon viktigt att varje medlem bildar sig en egen uppfattning för att sedan använda den makt som finns i medlemskapet.
.
Under söndagen kom supportergrupperna ut med en ny text (Kan exempelvis läsas här: https://sv-se.facebook.com/UltrasGbgProduktion/posts/1615948588455294) där man besvarar IFKs svar.
.
Den situation som nu uppstått är djupt olycklig och den är inte värdig vår förening. Alla behöver lägga sina kort på borden och all personlig prestige ska läggas åt sidan. Allt fokus ska vara på att göra det bästa för IFK Göteborg.
.
Ansvaret för IFK Göteborg ligger i slutändan på den av medlemmarna valda styrelsen. Inte bara på en eller två ledamöter utan hela styrelsen. Detta har redan skadat föreningen och vi hoppas att styrelsen nu gör allt för att minimera fortsatt skada.
Share