Valberedningens förslag till styrelse för 2018

Valberedningen i Supporterklubben Änglarna har som uppgift att utvärdera styrelsens arbete samt till årsmötet föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna i föreningen. Det är årsmötets uppgift att slutligen ta ställning till, och välja, de företrädare de anser lämpliga.

Valberedningens förslag till styrelse 2018
Ordförande: Sara Pudic (nyval/omval 1 år)
Ledamöter: Nina Natri (omval 2 år), Linda Malvén (omval 2 år), Erik Gerdén (sittande), Fredrik Strömberg (sittande), Johan Fredriksson (sittande) och Rasmus Forsström (sittande)
Suppleanter: John Pettersson (nyval 1 år), Patrik Glimberg (nyval 1 år)

Valberedningen har i samtycke med styrelsen valt att minska antalet styrelsemedlemmar från 2017 års tretton till nio, och föreslår därför inga namn till nyval för att fylla de stolar som lämnas tomma efter Mikaël Meisen Dietmann eller Joakim Lindberg (som meddelat att de inte ställer upp för omval) och Christoffer Kampelin eller Pontus Fredén (som valdes in på ett år men lämnade styrelsen i förtid). Övriga som lämnar styrelsen är Peter Lindegren och Erika Larsson (som meddelat att de inte ställer upp för omval).

Revisorer: Marcus Toremar (omval 1 år), Kristoffer Norén (omval 1 år)
Revisorssuppleant: Love Berndtsson (omval 1 år)

Valberedningen kommer inom kort att återkomma med presentationer av de nya kandidaterna.

Årsmötet äger rum på Il Professore lördagen den 24/2 kl 11:30, dörrarna öppnas 11:00.

Share