Rapport från Svenska fotbollssupporterunionens årsmöte

Helgen 17-18 november begav sig representanter ifrån Supporterklubben Änglarna, Ultras Göteborg och Supras Göteborg till Solna och Friends Arena för att först delta i en heldag med olika workshops på lördagen för att sen avsluta söndagen med SFSU:s årsmöte. Under helgen fick vi föröver representanter från övriga supportersverige även sällskap av Björn Eriksson som jobbar som riksdagens samordnare i frågan om förebyggande av idrottsrelaterad brottslighet, Hanne Mari från Norsk Supporter Allianse, Daniela Wurbs från Football Supporters Europé, samt Stuart Dykes och Ben Shave från Supporters Direct.

Lördagen drog igång med workshop om hur första tiden med SLO har fungerat. Djurgårdens IF:s SLO, Helsingborgs IF:s SLO samt Syrianska FC:s SLO fick ge sin syn på hur det har gått första året. Vi är nöjda med hur SLO arbetet hittills har gått och Sverige är ett av de bästa exemplen på hur den nya tjänsten har använts i Europa. Efter en stunds diskussioner och frågor från övriga kunde vi konstatera att såväl arbetssätt som förutsättningar skiljer sig markant mellan de allsvenska lagens SLO:er.

Lördagens andra workshop behandlade den infekterade frågan pyroteknik och Hanne Mari från NSA började workshopen med att förklara hur Norge gjort för att få använda pyroteknik lagligt. I Norge har man haft ett system som fungerar på det sättet att man får lov att ansöka för att få bruka pyroteknik på arenorna. Diskussionen som skedde sedan var intressant och Björn Eriksson pratade om att laglig pyroteknik är en av frågorna han har på sin agenda och att han i januari kommer bjuda in till ett möte för att diskutera fram ett förslag gällande pyroteknik. Från Göteborgshåll var det Michael Andersson från Ultras Göteborg som fick ge sin synpunkt på det hela i diskussionen. Vi fick även höra Djurgårdens evenemangs- och säkerhetsansvariga samt Victor Capel från SFSU. Det konstaterades av alla parter att vi inte ser någon minskning av olaglig pyroteknik och att systemet vi har idag inte fungerar. Vi ser mycket positivt på att det fanns en konsensus kring att det nuvarande systemet med böter måste ändras. Och vi ställer oss försiktigt hoppfulla till att en sådan förändring kan ske inom en inte allt för avlägsen framtid.

Dagens sista aktivitet var en paneldebatt som handlade om polisfrågan. Med i panelen satt bland annat riksdagsledarmoten Caroline Szyber (KD) och Järnkaminernas ordförande Dan Blomberg. Att frågan togs upp är resultat av ett stort missnöje från supporterhåll med polisens sätt att arbeta. Den brist på tillit som idag finns till ordningsmakten är ett mycket stort problem, i synnerhet vid bortamatcher. Det diskuterades även kring de polisnotor som nu har börjat skickas till de fotbollsklubbar som drivs som aktiebolag samt den rabatt man tidigare haft på notorna men som nu helt tagits bort. Anmärkningsvärt deltog inte polisen själva i diskussionen, trots att de blivit inbjudna. Det pratades också om hur viktigt det är att på politiskt plan påverka hur supporterproblemen upplevs utåt, för att förhindra populistiska riksdagsbeslut så som det om anmälningsplikten.

Söndagen var till för SFSU:s årsmöte och vi kan vara glada över att från IFK Göteborg blev Michael Andersson (UG) omvald som styrelsesuppleant och Mathias Schwarz (SÄ) nyvald till styrelsesuppleant. Dessutom tillsatte mötet Marcus Falkenstrand (SG/SÄ) som revisorsuppleant. Vi är med andra ord väl representerade.

En stor fråga som diskuterades på årsmötet var för övrigt bevarandet av 51%-regeln där vår SLO Anders Almgren hade ett föredrag om hur arbetet fortlöpte för 2 år sedan när regeln var hotad första gången. Nu är regeln åter igen hotad då frågan har lyfts igen och en utredning om avskaffandet har startats. Det är av största vikt att vi bevarar den föreningsdemokrati som finns i idrottssverige.
Tillsammans kan vi bevara 51%-regeln, tillsammans är vi starka. Bli medlem i IFK Göteborg och gör din röst hörd på årsmötet!

Vi vill avslutningsvis tacka de stockholmare som organiserade helgen för ett proffsigt genomfört arrangemang med intressanta diskussioner och ett givande årsmöte. Nästa år är det Göteborgs tur att stå som värd, och vi hoppas kunna genomföra det lika bra som er.

Kamratunionen
genom Anton & Björn, UG

Share