På förekommen anledning

Redan för mer än två år sedan gick samtliga organiserade grupperingar inom Kamratunionen ut med ett upprop om att få bort sk bangers/knallskott från de blåvita läktarna. Ett upprop som sedan dess gett mycket goda resultat, det kan vi alla vara överrens om. På förekommen anledning känner vi oss tyvärr tvungna att påminna om det viktiga budskapet igen:

2011-05-25: ”Bort med bangers från läktarna!”

2012-09-20: ”Kamratunionen säger nej tack till sk bangers!”

_________________________________________________________

 

Det enda bra igår? Tifo-arrangemanget, naturligtvis. Det ryktas dock om att Tifofonden är i stort behov av att förstärka sin ekonomi för att kunna fortsätta leverera konst av samma klass framöver så självklart uppmanar vi alla att rättrogna att ge ett bidrag! Alla kan bidra antingen genom insamlingarna vid matcherna, via Tifofondens Plusgiro 57 21 92-3 (kontoinnehavare Supporterklubben Änglarna) eller genom att bjuda via vår nya auktion och där hela försäljningssumman oavkortat går till tifoverksamheten.

Foto: Fredrik Aremyr

Share