Valberedningens förslag till styrelse för 2018

Valberedningen i Supporterklubben Änglarna har som uppgift att utvärdera styrelsens arbete samt till årsmötet föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna i föreningen. Det är årsmötets uppgift att slutligen ta ställning till, och välja, de företrädare de anser lämpliga.

Valberedningens förslag till styrelse 2018
Ordförande: Sara Pudic (nyval/omval 1 år)
Ledamöter: Nina Natri (omval 2 år), Linda Malvén (omval 2 år), Erik Gerdén (sittande), Fredrik Strömberg (sittande), Johan Fredriksson (sittande) och Rasmus Forsström (sittande)
Suppleanter: John Pettersson (nyval 1 år), Patrik Glimberg (nyval 1 år)

Valberedningen har i samtycke med styrelsen valt att minska antalet styrelsemedlemmar från 2017 års tretton till nio, och föreslår därför inga namn till nyval för att fylla de stolar som lämnas tomma efter Mikaël Meisen Dietmann eller Joakim Lindberg (som meddelat att de inte ställer upp för omval) och Christoffer Kampelin eller Pontus Fredén (som valdes in på ett år men lämnade styrelsen i förtid). Övriga som lämnar styrelsen är Peter Lindegren och Erika Larsson (som meddelat att de inte ställer upp för omval).

Revisorer: Marcus Toremar (omval 1 år), Kristoffer Norén (omval 1 år)
Revisorssuppleant: Love Berndtsson (omval 1 år)

Sara Pudic, 19 år – nominerad till ny ordförande:
Jag vill försöka ena alla supportrar, ta bort vi-mot-dem-känslan som finns runt hela läktaren och olika grupper. Dessutom behöver Änglarna få fler och aktiva medlemmar, och behöver börja bli mer engagerade i SFSU.

John Pettersson, 33 år – nominerad som suppleant:
Jag är tidigare journalist, numera pedagog i det civila och har tidigare varit med och skrivit ”Vi som är från Göteborg …”. Jag ser framför allt fram emot att hjälpa till med Änglarnas kommunikation, bland annat för Blått&Vitt som ny redaktör, Änglarna förtjänar Sveriges bästa supportermagasin.

Patrik Glimberg, 29 år – nominerad som suppleant:
Jag är energisk, driven och orädd med goda kunskaper inom organisation, kommunikation och försäljning. Arbetar till vardags som distriktschef med ansvar för sex stora varumärken och utgör ena halvan av BBpodd som gett mig ett brett, blåvitt nätverk.

Årsmötet äger rum på Il Professore lördagen den 24/2 kl 11:30, dörrarna öppnas 11:00.

Share