Valberedningens förslag till styrelse för 2019

Valberedningen i Supporterklubben Änglarna har som uppgift att utvärdera styrelsens arbete samt till årsmötet föreslå kandidater till de olika förtroendeposterna i föreningen. Det är årsmötets uppgift att slutligen ta ställning till, och välja, de företrädare de anser lämpliga.

Valberedningens förslag till styrelse 2019
Ordförande: Sara Pudic (omval 1 år)
Ledamöter: Nina Natri (sittande), Fredrik Strömberg (omval 2 år), John Pettersson (omval 2 år), Marcus Dahlman (nyval 1 år)
Suppleanter: Rasmus Forsström (omval 1 år), Christian Kahr Hansen (nyval 1 år)

Valberedningen har valt att minska antalet styrelsemedlemmar från 2018 års nio, och föreslår bara två namn för att fylla de stolar som lämnas tomma efter Linda Malvén (som hade ett år kvar men lämnade styrelsen i förtid) samt Erik Gerdén, Johan Fredriksson och Patrik Glimberg (som meddelat att de inte ställer upp för omval). Valberedningen jobbar fortfarande och har ett intressant namn för nominering som det arbetas på, om det blir aktuellt kommer en uppdatering av valberedningens förslag att läggas ut innan årsmötet imorgon.

Revisorer: Marcus Toremar (omval 1 år), Kristoffer Norén (omval 1 år)
Revisorssuppleant: Love Berndtsson (omval 1 år)

Årsmötet äger rum på Tolvans söndagen den 24/2 kl 12:30, dörrarna öppnas 12:00.

Share