Supporterklubben Änglarna utsatta för bedrägeri

Supporterklubben Änglarna utsatta för bedrägeri

Information till medlemmarna inför årsmötet:

Den 6 september i höst uppdagas det att Supporterklubben Änglarna utsatts för ett fakturabedrägeri. Via ett kapat mailkonto skickades en förfrågan från en person som utgav sig för att vara ordförande i Supporterklubben till kassören, med instruktioner om att göra en utlandsbetalning till angivet konto. Det går flera mail mellan kassör och personen som utger sig att vara ordförande och utifrån det så överför kassören de angivna beloppen på sammanlagt 2850 EUR (30663,72 kr).

Bedrägeriet uppdagas först en vecka senare när Änglarna har styrelsemöte. Polisanmälan görs omedelbart på plats.

Änglarna har avvaktat resultatet av polisanmälningen men ärendet är nu nedlagt. Banken har inte heller lyckats spåra summan.

På grund av detta har Änglarna en minuspost i ekonomin under räkenskapsåret 2019 på 30663,72 kr.

Supporterklubbens styrelse beklagar det skedda djupt. Kassör och ordförande kommer att svara på eventuella frågor kring händelsen från medlemmarna under årsmötet.

Kassör Fredrik Strömberg

Ordförande Sara Pudic

Share