Kallelse till årsmöte 2020

Supporterklubben Änglarna kallar till årsmöte 2020
Tid: den 8 mars kl 10.30–11.30
Plats: Restaurang Olivedal, Ranängsgatan 8

  • Ordförande och revisor presenterar verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse.
  • Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse 2020.
  • Avgående ledamöter avtackas.
  • Ärkeängeln presenteras.

OBSERVERA:
På grund av misstag i hanteringen kring kallelsen kunde det årsmöte som utlystes den 22 februari inte hållas, då det enligt stadgarna hade varit obehörigt. Supporterklubben Änglarna beklagar djupt det inträffade, som uppdagades mycket sent inpå mötet, och ber de medlemmar som på olika sätt drabbades om ursäkt.
Supporterklubben Änglarna vill rikta ett tack till restaurang Olivedal som med kort varsel kunde ställa upp som alternativ lokal.

Share