Valberedningens förslag till styrelse 2020

Valberedningen har arbetat utifrån två ingångsvärden, vid sidan av att hitta kandidater med de kompetenser som styrelsen behöver:

  • Sex av sju medlemmar från styrelsen 2019 (vid sidan av Sara Pudic som önskar lämna styrelsen efter fyra års god tjänst) önskar fortsätta sitt arbete i styrelsen.
  • En önskan om att utöka styrelsens medlemsantal.

Med detta har valberedningen valt att nominera fyra namn till omval, och fem namn till nyval enligt nedan. För att följa stadgarna och skapa balans i ledamöternas perioder innebär detta en blandning av ett- och tvåårsperioder för ledamötesnomineringarna.

Årsmötet, där medlemmarna väljer styrelsen, hålls den 8 mars kl 10.30–11.30 på Restaurang Olivedal, Ranängsgatan 8.

Valberedningens förslag till styrelse 2020 är:

  • Ordförande (nyval): John Pettersson (1 år, tidigare ledamot)
  • Ledamöter (sittande): Fredrik Strömberg
  • Ledamöter (omval): Nina Natri (1 år), Marcus Dahlman (2 år), Rasmus Forsström (2 år, tidigare suppleant), Christian Kahr Hansen (2 år, tidigare suppleant)
  • Ledamöter (nyval): Leif Kyldal (2 år), Petter Wennblom (1 år)
  • Suppleanter (nyval): Jesper Sahlberg (1 år), Jonatan Josefsson (1 år)

Valberedningen föreslår också:

  • Revisorer (omval): Marcus Toremar (1 år), Kristoffer Norén (1 år)
  • Revisorssuppleant (omval): Love Berndtsson (1 år)

Valberedningen har under 2019 bestått av Sofia Bohlin och Johan Elisson.

De fem förslagen till nyval (ordförande samt de fyra nya namn som föreslås till styrelsen) presenteras närmre nedan.

John Pettersson

John har suttit i styrelsen sedan 2018 och har under sin tid i styrelsen framgångsrikt varit redaktör för medlemstidningen Blått&Vitt, representerat Änglarna i bland annat SFSU-sammanhang och kontinuerligt bidragit med sin skrivförmåga. Innan dess är John kanske mest känd som medförfattare till boken ”Vi som är från Göteborg …” och som nätskribent och debattör under namnet ”disco”.

John har tidigare erfarenhet av ordföranderollen från en annan ideell förening och har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete. I diskussionerna med valberedningen har John visat upp en tydlig vision och målbild både för Änglarna som helhet men också för styrelsens arbete. Därför är John valberedningens givna förslag till posten som ordförande.

Leif Kyldal

Leif Kyldal, också känd under signaturen ”Leffe Canossa”, har varit en av de frivilliga krafterna i Änglarnas resegrupp under många år, och har varit det givna valet att under 2020 att ta över ansvaret för resegruppen efter Sara Pudic. Utöver det är han en känd skribent om man hänger på Twitter, eller läser Änglarnas medlemstidning.

Vid sidan av Änglarna har Leif många års föreningsvana och riktligt med erfarenhet från sin fackliga bakgrund, vilket kommer vara viktigt i att driva igenom ett organiserat styrelsearbete. Leif kommer utöver det naturligt att bidra stort i frågor som rör Änglarnas resor.

Petter Wennblom

Petter Wennblom är uppvuxen i Värnamo och har bott ett antal år i Malmö, sedan några år arbetar han som lärare i Göteborg och engagerar sig i bland annat samhällsfrågor. Han har redan tidigare bidragit till Änglarna med en uppskattad film som följde när hans klass fick biljetter via Änglahjälpen.

Med sin bakgrund kan Petter både stötta Änglarnas CSR-arbete, och bidra med ett perspektiv som speglar många av Änglarnas medlemmar, nämligen det som supporter inte boendes i Göteborg med omnejd. Han har också visat ett engagemang kring IFK som är ovanligt för personer som inte har någon grupptillhöriget.

Jesper Sahlberg

Jesper Sahlberg är ett känt ansikte på kommandobryggan, och känner de flesta där, vilket inte minst visat sig nyttigt i hans roll som match-SLO, vid sidan av det vanliga arbetet inom byggbranschen. För styrelsens del skulle Jespers kontaktnät bli en stor tillgång både när det gäller läktaren och kopplingen till IFK:s anställde SLO.

Men Jespers största tillgång är nog ändå att han är en idéspruta och alltid har tankar och funderingar, oavsett ämne. I den rollen kommer Jesper att kunna bidra till alla delar av Änglarnas verksamhet. Av vikt är så klart också att han är duktig på att få saker att hända, när de behöver hända.

Jonatan Josefsson

Jonatan Josefsson har många års erfarenhet av arrangemang och event genom sitt engagemang i musikbranschen, både bakom instrument i bandet Immanu El, och bakom scenen i olika management-roller, bland annat som PR- och sociala medier-ansvarig.

Till den listan kan läggas en nyfunnen erfarenhet inom IT-branschen, och ett privat samhällsengagemang, båda delar som Änglarna kan dra nytta av. Jonatan är helt enkelt en mångsidig kandidat som nästan oberoende av behov kan bidra med kompetens.

Share