Ordningsregler

Supporterklubben Änglarna strävar ständigt efter att öka det bortafölje som följer IFK Göteborg, även till avkrokar som östkusten och Skåne. Vi anordnar därför resor till alla de matcher där ett tillräckligt intresse finns för att klara av ett researrangemang. Alla våra medlemmar har rätt att åka med våra bussar, under förutsättning att man har åldern inne och är kapabel att ansvara för sig själv.

Man skall dock vara medveten om och respektera de enkla krav som vi ställer på våra resenärer:

 
1. Resenärens ansvar
 • Resenären är skyldig att respektera och följa de regler som gäller för resan och för hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
2. Skadegörelse m.m.
 • Resenären ansvarar för den plats de sitter på vid resans början. Detta gäller även vid byte av plats under resan.
 • Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från resan är skyldig att meddela detta direkt till reseledaren.
 • Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, till exempel genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
 • Resenär som av oaktsamhet eller skadegörelse åsamkar Supporterklubben Änglarna extra kostnader är skyldig att ersätta dessa.
3. Ordning, säkerhet & berusning
 • Den som är så berusad eller på annat sätt stör ordningen på så sätt att det äventyrar säkerheten ombord kan tilldelas en varning eller en avstängning från Supporterklubben Änglarnas resor. Vid allvarlig ordningsstörning är resenär skyldig att på uppmaning av reseledare lämna färdmedlet. 
4. Avtalsbrott
 • Om resenären på grund av avtalsbrott inte fullföljer resan är Supporterklubben Änglarna ej återbetalningsskyldig.
5. Avbeställning
 • Vid avbeställning tidigare än två veckor före avresan ska Supporterklubben Änglarna återbetala hela beloppet, dock ej eventuell anmälningsavgift.
 • Sker avbeställningen inom två veckor före avresan ska resenären betala hela resans pris.
6. Avgångstider m.m.
 • Resa från Göteborg: Senast 15 minuter innan avgång enligt tidtabell skall resenären vara på anvisad avgångsplats. Vid sen ankomst återbetalas ej resan.
 • Resa mot Göteborg: Avresa sker direkt efter matchslut eller enligt anvisning från reseledare och/eller tidtabell.
7. Övrigt
 • Resenär skall kunna uppvisa medlemskort både vid anmälan till resan och innan ombordstigning på färdmedlet.
 • Våra resenärer skall följa de principiella förbindelser och den värdegrund som de godkänt i samband med medlemsanmälan till Supporterklubben Änglarna.
 • Vi reserverar oss för ändringar på grund av omständigheter utanför vår kontroll.
 • Resenär som kräks ombord på våra bussar/tåg är skyldig att betala 1 000 kr.
 • Förlorat "Supporterkort" debiteras resenär med 3000 kr.
 • Vi har åldersgräns på våra resor. Resenärer under 18 år ombeds kontakta resor@anglarna.se före bokning för ytterligare information och målsmans medgivande.
 • Utöver dessa villkor gäller aktuellt bussbolags allmänna villkor.
0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.