Fraktioner

Ni är många runt utanför Göteborgs gränser med hjärtat på rätt ställe, många reser frekvent från olika håll både inom och utanför landets gränser och många har gemensamma samlingar på hemorten när man inte kan vara på plats på matcharenan. Supporterklubben Änglarnas styrelse uppmuntrar och uppskattar detta och vill göra vårt bästa för att bidra till att ännu fler änglar ska få möjlighet till den blåvita gemenskap som många av oss lever i.

På Supporterklubben Änglarnas styrelsemöte den 23 april 2015 klubbades ett regelverk igenom för vad som gäller om man vill bli en officiell fraktion till Supporterklubben Änglarna och därmed få rätten att använda namnet Änglarna. Det innehåller förvisso några krav men framförallt så innehåller det möjligheter.

Krav

  • Fraktionen ska ha minst 10 medlemmar i Supporterklubben Änglarna.
  • Fraktionen ska ha en struktur med två kontaktpersoner, kontaktpersonerna ska vara medlemmar i Supporterklubben Änglarna.
  • Fraktionen ska följa och respektera Supporterklubben Änglarnas stadgar och värdegrund.

Möjligheter

  • Supporterklubben Änglarna tar fram och förser fraktionen med en egen banderoll de fritt själva får nyttja och ansvara över.
  • Fraktionen får en officiell Änglarna-mail. Ex. stockholm@anglarna.se. Mailen ska läsas minst en gång i veckan.
  • Fraktionen ges möjligheten att ansöka om ekonomiskt bidrag till resor till IFK Göteborgs hemmamatcher och souvenirer.
  • Fraktionen erbjuds ett stående utrymme i Supporterklubben Änglarnas medlemstidning Blått & Vitt. Fördjupande reportage och artiklar gällande fraktionens aktiviteter uppmuntras som inslag i tidningen.
  • Fraktionens existens och aktiviteter kommer att finnas synlig på Supporterklubben Änglarnas hemsida samt via sociala medier som Facebook och Twitter. Detta för att uppmärksamma initiativ, aktiviteter och stötta med synliggöra dessa genom våra egna kanaler och på så sätt öka spridningen.

Styrelsen

  • Styrelsen utgörs av Supporterklubben Änglarnas styrelse. Det är de som fattar beslut gällande Änglarnas verksamhet på mandat av årsmötet.
  • Fraktionen har rätten till att uttala sig rörande lokala frågor medan uttalande och kontakt gällande Supporterklubben Änglarna, supporterpolitik eller andra relevanta ämnen sköts av styrelsen.

Kontakt

Har du frågor, funderingar eller vill helt enkelt göra din fraktion officiell? Maila då fraktion@anglarna.se.

Officiella fraktioner

Nedan finns samtliga officiella fraktioner till Supporterklubben Änglarna listade.

Änglarna Kungsbacka

Mail: kungsbacka@anglarna.se
Facebook: Änglarna Kungsbacka

Share