Om Änglarna

Supporterklubben Änglarna är en fristående supporterklubb, vars syfte är att på alla sätt stödja IFK Göteborg. Klubben drivs av supportrar, för supportrar och – självklart – för Blåvitt. Vårt arbete bedrivs ideellt, ofta i nära samarbete med Kamratgården och andra aktörer kring IFK Göteborg.

Mål

Inför 2007 tog vi beslut om fyra grundläggande strävansmål, som ska peka ut den riktning i vilken vi ska arbeta. Dessa är:

  1. Änglarna ska sträva efter att mobilisera mesta tänkbara stöd till IFK Göteborg, på alla de sätt vi kan.
  2. Änglarna ska arbeta för att skapa en miljö på IFK Göteborgs läktare, som alla typer av supportrar kan acceptera och vilja vara en del av.
  3. Änglarna ska sträva efter att ena alla blåvita supportrar och grupperingar, genom att aktivt försöka se det positiva hos andra. Tillsammans är vi starka.
  4. Änglarna ska bidra till ett aktivt läktarstöd, både visuellt och verbalt.

Historia

Supporterklubben Änglarna bildades formellt 1969 men 1973 brukar anges som födelseåret då klubben blev aktiv först då. Änglarna har varit med om mycket, den mörka tiden nere i Division 2 på sjuttiotalet, den ljusa tiden under åttio- och nittiotalet med ständiga resor ute i Europa och de senaste decenniernas uppsving för svensk fotboll. Mer om Änglarnas historia kan du läsa på historiesidan eller genom att köpa boken Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg.

Organisation

Supporterklubben Änglarna leds av en styrelse på 12 personer – ordförande, nio ledamöter (inklusive vice ordförande, kassör och sekreterare) och två suppleanter – som du kan läsa mer om på styrelsesidan.

Styrelsen är indelad i fem huvudsakliga utskott bestående av en eller ett par styrelsemedlemmar som – i flera fall med hjälp av ytterligare några entusiaster – ansvarar för respektive område:

  • Ledningsgruppen – ansvarar bland annat för den övergripande verksamheten.
  • Arrangemangsgruppen – ansvarar bland annat för fester och fotbollsturneringen Rikets Änglar.
  • Mediagruppen – ansvarar bland annat för hemsida och medlemstidningen Blått & Vitt.
  • Medlemsgruppen – ansvarar bland annat för medlemsregister och rekrytering av nya medlemmar.
  • Resegruppen – ansvarar bland annat för Supporterklubben Änglarnas resor.

Stadgar och värdegrund

Supporterklubben Änglarnas stadgar reglerar föreningens verksamhet och har reviderats tre gånger under årens lopp, 1978, 1998 och 2009. De nuvarande stadgarna kan du läsa på stadgesidan.

Värdegrunden är de värderingar och regler som medlemmarna i föreningen förväntas följa. Supporterklubben Änglarnas värdegrnd kan du läsa på värdegrundssidan.

Utmärkelser

Supporterklubben Änglarna har enligt stadgarna tre huvudsakliga utmärkelser att dela ut.

Ärkeängeln är ett årligt pris till en i klubben aktiv – och inte med utmärkelsen tidigare belönad – spelare som visat både lojalitet och sportsligt kunnande. Alla tidigare Ärkeänglar kan du läsa om på Ärkeängelsidan.

Hederspriset i Håkan Milds anda kan delas ut till en eller flera personer som på något sätt främjat IFK Göteborg. Priset delas ut efter godkännande på årsmötet.

Årsmötet kan också som ett tredje sätt belöna någon genom att utse denne till hedersmedlem på livstid i Supporterklubben Änglarna.

Share