Värdegrund

Ihärdighet, Färdighet, Kraft & KAMRATSKAP

Supporterklubben Änglarna är för åsiktsmässig mångfald runt Blåvitt och står för en välkomnande och omhuldande kamratskap och supporterkultur för ALLA. Vi är därmed motståndare till all form av diskriminering och dömer i alla lägen handlande före person. Vi anser att denna mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna vara starka, både inom klubben och på våra läktare.

Supporterklubben Änglarna förespråkar en expressiv och fri supporter- och läktarkultur och vill se ett fanatiskt stöd för IFK Göteborg, i alla sammanhang, alltid. Vi vill att IFK Göteborgs supportrar skall brinna för sin förening och att de inte ska vara rädda att visa detta. Som blåvit är man anhängare till Nordens mest meriterade fotbollsklubb – vi har ingen anledning att dölja vår stolthet!

Supporterklubben Änglarna ställer inga höga krav på dig som väljer att vara medlem i Änglarna. Vi förväntar oss inte att medlemmarna skall dra på sig någon slags ideologisk uniform. Hur man lever ut sin kärlek till IFK Göteborg måste dock begränsas av en rimlig grad av hänsyn till våra medmänniskor, såväl andra änglar och kamrater som motståndarsupportrar. Supporterklubben Änglarna tar således avstånd från våld och yttringar av engagemang för IFK Göteborg som äventyrar andras säkerhet eller drar vanära över IFK Göteborgs namn. Som medlem förväntas du därför ta ansvar för ditt eget agerande och använda sunt förnuft när du representerar IFK Göteborg och Supporterklubben Änglarna.

Supporterklubben Änglarna är anslutna till Svenska Fotbollssupporterunionen såväl som Football Supporters Europe och erkänner dessa organisationers värdegrund som vore det våra egna i alla avseenden som inte principiellt strider mot ovan angivna värderingar. Detta gäller naturligtvis även IFK Göteborgs värdegrund som vi obestridligen delar och i allt väsentligt ställer oss bakom.

Share