Årsmöte 2023 - Kallelse samt information från valberedningen

2022-12-20 08:00:00

Årsmöte 2023 - Kallelse samt information från valberedningen

2022-12-20 08:00:00

SUPPORTERKLUBBEN ÄNGLARNA KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2023

2022-12-15

Supporterklubben Änglarna kallar till årsmöte 2023 för att inleda vårt 50:e verksamhetsår. Valberedningens förslag till styrelse för detta jubileumsår läser ni direkt efter kallelsen.

PLATS: Restaurang Olivedal, Ranängsgatan 8

TID: Söndag 19 februari 2023 kl 1400

Föranmälan sker till medlem@anglarna.se, SENAST TORSDAG 16 FEBRUARI 23:59.

Uppge namn och medlemsnummer i föranmälan!

OBSERVERA! Mötet kommer att genomföras som ett så kallat hybridmöte. Det innebär att det finns möjlighet för änglar som inte kan närvara på plats att medverka via Zoom. OM DU ÖNSKAR DELTA VIA LÄNK MÅSTE DU UPPGE "DIGITAL NÄRVARO" I ÄMNESRADEN TILL MAILET MED DIN FÖRANMÄLAN. De som önskar delta digitalt kommer att få möteslänk utmailad i god tid innan mötet.

Önskar du inkomma med skriftliga förslag/motioner, skall dessa vara styrelsen tillhanda på info@anglarna.se SENAST SÖNDAG DEN 12E FEBRUARI kl 23.59.

På årsmötet behandlas följande:

Uppgörande förteckning över närvarande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Godkännande av dagordning.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Val av tre röstkontrollanter.
Godkännande av röstlängd.
a) Föredragande av styrelsens berättelse.
b) Föredragande av klubbens förvaltnings- och revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelseledamöter.
a) Ordförande för ett år.
b) Övriga avgående ledamöter för två år.
c) Samtliga suppleanter för ett år.
a) Val av två revisorer.
b) Val av en revisorsuppleant.
Val av två ledamöter i valberedningen.
Beslut om inkomna skriftliga förslag.
Tillkännagivande av årets Ärkeängel.

Mötesformalia för hybridmöte kommer att publiceras på hemsidan dagen innan mötet. 

Supporterklubben Änglarna reserverar sig mot eventuella tekniska problem som kan uppstå i samband med det digitala mötet. Om det digitala mötet på grund av tekniska problem måste avbrytas och inte kan återupptas inom rimlig tid kommer årsmötet ändå att fullföljas av de som är fysiskt på plats.

VÄLKOMNA!

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2023

Valberedningens arbete med förslag till 2023 års styrelse har varit lite ledsamt, men också väldigt roligt.

Ledsamt för att valberedningen säger hej då till både John Pettersson och Rasmus Forsström som väljer att lämna styrelsen. De har utfört ett enormt gott arbete och lämnar så klart ett tomrum efter sig.

Roligt för att valberedningen anser att de namn, dels ordförandeposten men också tre suppleanter, som presenteras nedan har alla möjligheter att tillföra en redan i övrigt stark styrelse enormt mycket bra kompetens.

Valberedningens förslag till 2023 ser ut som följer. Närmare presentation av nyvalen (Petter Wennblom, tidigare ledamot; samt Jens Halldin, Jelena Vasic och Maja Bergkvist, nya) kommer att ske närmare årsmötet.

Styrelse:

Ordförande (nyval): Petter Wennblom (1 år)

Ledamöter (sittande): Marcus Dahlman, Christian Kahr Hansen, Leif Kyldal

Ledamöter (omval): Fredrik Strömberg (2 år), Nina Natri (2 år), Adrian Gejrot (2 år), Adrian Pihl Spahiu (2 år)

Suppleanter (nyval): Jens Halldin (1 år), Jelena Vasic (1 år), Maja Bergkvist (1 år)

Revision:

Revisorer (omval): Marcus Toremar (1 år), Kristoffer Norén (1 år)

Revisorssuppleant (omval): Love Berndtsson (1 år)

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.