INFÖR ÅRSMÖTET - AGENDA, MÖTESFORMALIA, SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2023-02-18 08:00:00

INFÖR ÅRSMÖTET - AGENDA, MÖTESFORMALIA, SAMT VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2023-02-18 08:00:00

Mötesformalia för den digitala delen av Änglarnas årsmöte 2023-02-19 kl 14:00
I år håller Supporterklubben Änglarna ett så kallat hybridmöte. Det innebär
att vi kommer ha mötesdeltagare både på plats i lokalen och via länk.


Vid omröstningar kommer vi först att räkna de fysiska rösterna i rummet på
sedvanligt sätt. Därefter kommer mötesordförande att säga ”Nu går vi till den
digitala röstningen.”
Omröstningar digitalt kommer att ske via så kallad omvänd acklamation. Det
innebär helt enkelt att du INTE svarar när du håller med om förslaget. Om du
motsätter dig förslaget (alltså vill rösta nej) så kommer du få svara genom att slå på
din mikrofon och säga ”ja” vid frågan ”någon däremot?”.

Exempel:

Fråga: Beslutar mötet att kryddig korv ska vara standard på bortabussarna?
Om ja: var tyst
Fråga: Någon däremot? (Är du emot förslaget och inte vill ha kryddig korv?)
Om Ja: Slå på mikrofonen och säg Ja.
Ordföranden för mötet avgör vilket svar som är i majoritet.

Vill enskild medlem begära ordet görs detta via det digitala verktyg, Zoom, som
årsmötet använder. Vänligen håll en god ton och prata inte i mun på varandra.
Mötesordföranden skall sedan muntligen redogöra för att er begäran
uppmärksammats.

Stäng av mikrofonen om du inte talar, det minskar risken för störande
bakgrundsljud.

Tänk på att sitta i ett så tyst rum det går.
Mötet startar 1400. Logga gärna in några minuter innan för att se till att saker
och ting fungerar för er. Om problem uppstår meddela Änglarnas styrelse omgående på
medlem@anglarna.se

DAGORDNING FÖR MÖTET

På årsmötet behandlas följande:
Uppgörande förteckning över närvarande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Godkännande av dagordning.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Val av tre röstkontrollanter.
Godkännande av röstlängd.
a) Föredragande av styrelsens berättelse.
b) Föredragande av klubbens förvaltnings- och revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelseledamöter.
a) Ordförande för ett år.
b) Övriga avgående ledamöter för två år.
c) Samtliga suppleanter för ett år.
a) Val av två revisorer.
b) Val av en revisorsuppleant.
Val av två ledamöter i valberedningen.
Beslut om inkomna skriftliga förslag.

Avtackning av avgående ledamöter.
Tillkännagivande av årets Ärkeängel.

Årets verksamhetsberättelse läser du här

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.