INFÖR ÅRSMÖTET - INKOMMET SKRIFTLIGT FÖRSLAG

2023-02-17 12:00:00

INFÖR ÅRSMÖTET - INKOMMET SKRIFTLIGT FÖRSLAG

2023-02-17 12:00:00

INKOMMET SKRIFTLIGT FÖRSLAG ANGÅENDE HEDERSPRISET ÄRKEÄNGELN

Bakgrund

När IFK Göteborgs damlag för första gången inträdde i seriespel 2020 hade IFK Göteborg plötsligt två representationslag. Därav väcktes frågan om hederspriset Ärkeängeln skulle tilldelas även till spelare i damlaget, och i så fall på vilket sätt.

Styrelsen för Supporterklubben Änglarna beslutade då att inte dela ut Ärkeängeln till damspelare så länge damerna inte bedrev elitverksamhet.

På årsmötet 2022 motionerade medlemmen Jakob de Tobon om att häva principbeslutet och dela ut Ärkeängeln till damerna. Beslutet från årsmötet blev att frågan skulle utredas och att ett förslag skulle inkomma till nästa årsmöte.

 Styrelsen beslutade om att utredningen skulle bedrivas av en grupp bestående av motionären, en representant från styrelsen, samt en utomstående person.

 Under 2022 har Jakob de Tobon tillsammans med volontären David Hesslefors granskat frågan. Leif Kyldal från Supporterklubbens styrelse har varit bollplank. I januari 2023 inkom Hesslefors och de Tobon till styrelsen med ett skriftligt förslag om att genomföra en stadgeändring med syfte att damlaget skall få en Ärkeängel. Inför årsmötet har styrelsen tagit ställning till förslaget.

 Utredningens förslag, och styrelsens svar på detsamma, följer nedan.

 

 Arbetet med stadgan rörande utmärkelsen ”Ärkeängeln”

§ 13 Utmärkelser Ärkeängeln skall utses årligen av styrelsen efter en rådgivande omröstning bland supporterklubbens medlemmar. Möjliga pristagare är de spelare som under det gångna året deltagit i minst en Alagsmatch för IFK Göteborg och som inte tidigare fått priset. Pristagaren skall kännetecknas av lojalitet mot IFK Göteborg samt sportsliga förtjänster.

 Hederspriset i Håkan Milds anda kan delas ut till en eller flera personer som på ett exceptionellt sätt genom sin gärning har bidragit till att främja IFK Göteborg, Supporterklubben Änglarna eller den blåvita rörelsen i stort. Årsmötet får besluta om pristagare efter förslag från styrelsen. Gärningen för vilket priset delas ut behöver inte vara utförd under det gångna året. Priset kan alltså ges för något som utförts tidigare år eller för något som gjorts under en längre period. Efter förslag från enskilda närvarande medlemmar eller styrelsen får årsmötet utse hedersmedlemmar på livstid.

 Förslaget från den s.k. ”Stadgegruppen” (medlemmarna Hesslefors och de Tobon) är att första stycket i § 13 (ovan markerad med kursiv stil) ska lyda som nedan anges med fet stil: ”Utmärkelsen Ärkeängeln ska årligen utses av styrelsen efter en rådgivande omröstning bland supporterklubbens medlemmar. Denna ska delas ut till en spelare i A-lag Dam och en spelare i Alag Herr. Möjliga pristagare är de spelare som under det gångna året deltagit i minst en Alagsmatch för IFK Göteborg och som inte tidigare fått priset. Mottagare av Ärkeängeln ska kännetecknas av lojalitet mot IFK Göteborg samt sportsliga förtjänster.”

 

 

STYRELSENS SVAR: AVSLAG PÅ STADGEÄNDRING 

Styrelsen vill till att börja med tacka utredarna för det gedigna arbete som de lagt ned under året. Alla föreningar vilar ytterst på sina medlemmars engagemang, och det engagemang och arbete som utredarna lagt ned förtjänar den yttersta respekt.

Styrelsen är även enig med utredningen om att upphäva det styrelsebeslut som sedan 2020 inneburit att damspelare ej tilldelats en Ärkeängel. Utredningen rekommenderar en stadgeändring, i syfte att utöka Ärkeängeln till två separata priser - ett till damlaget och ett till herrlaget. Efter noggrant övervägande har styrelsen beslutat att yrka avslag på förslaget om stadgeändring. Vi föreslår istället att behålla stadgen i sin nuvarande utformning, men att priset från och med årsmötet 2024 skall kunna tilldelas spelare i både herr-och damlag.

 Styrelsen har resonerat som följer. Ärkeängeln är den blåvita supporterrörelsens mest anrika hedersbetygelse. Grundläggande för varje åtgärd som berör priset måste vara att skydda prisets värde. I sin nuvarande utformning delas priset ut varje år till en starkt begränsad grupp människor. Det medför en inneboende risk för att priset vissa säsonger delas ut "för att någon måste få det" snarare än att det faktiskt finns en vinnare vars insatser för IFK Göteborg varit av sådan dignitet att personen förtjänar att uppmärksammas med titeln ”Årets Ärkeängel”.

Genom att inkludera damlaget i urvalsgruppen och därmed bredda konkurrensen om priset hade insatserna som krävs för att tilldelas priset sannolikt ökat. På samma sätt hade det, om det skulle delas ut två priser, funnits en risk för att prisets värde devalveras. Särskilt i dagsläget då A-laget på damsidan är ett utvecklingslag, och inte en elitförening. Något som blivit påtagligt under vintern då flera av lagets mer framträdande spelare lämnat för att fortsätta sin elitsatsning i andra Göteborgslag på Allsvensk nivå.

När ett av kriterierna också är att en spelare bara kan vinna priset en gång, är risken överhängande att de trotjänare som finns i laget inte är valbara, och att priset då tilldelas spelare som inte varit speciellt länge i föreningen. Då kan Supporterklubben Änglarna hamna i ett läge där vi delat ut Ärkeängeln till en spelare som gjort två säsonger som tonåring i Blåvitt för att sedan lämna gratis till en lokalkonkurrent. Urholkningen av prisets värde detta hade inneburit torde vara uppenbar.

 Därför anser vi att Ärkeängeln även i fortsättningen bara bör delas ut till en spelare per år, oavsett om vederbörande spelar för herrlaget eller damlaget.

Styrelsen föreslår alltså:

- att principbeslutet upphävs med omedelbar verkan

- att förslaget om stadgeändring avslås

- att samtliga kvalificerade spelare i IFK Göteborgs båda seniorlag från och med 2023 inkluderas i omröstningen om Ärkeängeln.

 

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.