Inför IFK Göteborgs årsmöte - angående sen nominering av kandidat

2022-02-03 19:04:00

Inför IFK Göteborgs årsmöte - angående sen nominering av kandidat

2022-02-03 19:04:00

 

Med anledning av det i förra veckan inkomna beskedet från IFK Göteborgs valberedning angående den sena nomineringen av Teresa Utkovic vill Supporterklubben Änglarnas styrelse kommunicera följande:

Vi har stor respekt för det hårda och ofta otacksamma arbete som valberedningen lägger ned. En styrelsepost i IFK Göteborg är och skall vara ett första rangens hedersuppdrag. Det kräver stort engagemang, bred kompetens, och hög arbetskapacitet. Att urvalet av kapabla kandidater är begränsat, och att processen att tillsätta en styrelse kan vara både tidsödande och komplicerat, är något som alla med erfarenhet av föreningsarbete är väl bekanta med.


Nomineringen av Teresa Utkovic publicerades den 27 januari. Enligt IFK Göteborgs stadgar, avsnitt 4.2.3, ska dock valberedningens nomineringar offentliggöras senast sex veckor före årsmötet, i år alltså senast den 19 januari. I annat fall är inte nomineringen stadgeenlig. Förseningen noterades i texten från valberedningen, med en förhoppning om att årsmötet ändå kan acceptera nomineringen.


Supporterklubben Änglarna noterar öppenheten med att regelverket rundas och tror det bottnar i en genuin vilja att föra fram en nominering man tror är positiv för IFK Göteborg. Vi anser dock att det är principiellt helt fundamentalt att föreningen i detta arbete följer uppsatta stadgar. Stadgarna utgör vårt gemensamma regelverk och är den grund på vilken vi bygger förtroendet för den medlemsdemokratiska styrningen av vår förening.


Om stadgar skall förändras skall detta ske i på två efter varandra följande årsmöten. Det vore djupt olycklig praxis om det lämnas upp till ett enskilt årsmöte att bestämma om föreningen kan ”runda” stadgarna i ett ärende eller ej.


Kandidater till IFK Göteborgs styrelse förtjänar dessutom att bedömas på sina egna meriter. Inte bli föremål för en olycklig metadebatt om huruvida kandidaten är regelrätt nominerad eller ej.


Det finns dock en väg ut. Enligt punkt 4.2.4 i stadgarna, äger enskild medlem rätten att så sent som tre veckor innan årsmötet nominera personer till styrelsen.

Därför har Supporterklubben Änglarnas styrelse tillsett att en enskild medlem i IFK Göteborg nominerat Teresa Utkovic till styrelseposten.

Teresa Utkovic är alltså i enlighet med stadgarna nominerad till styrelsen i tid innan årsmötet.

Vi vill understryka att vi med detta inte tar någon ställning för eller mot föreslagen kandidat. Det beslutet äger årsmötet. Vi vill dock värna om att beslutet skall utgå från kandidatens lämplighet och inte nomineringens giltighet.
Vi ser nu fram emot IFK Göteborgs årsmöte och att i god föreningsdemokratisk ordning åter få samlas för att tillsammans ta ut riktningen för kommande verksamhetsår!

 

STYRELSEN

SUPPORTERKLUBBEN ÄNGLARNA

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.