Rapport från Supporterklubben Änglarnas årsmöte

2022-03-01 08:00:57

Rapport från Supporterklubben Änglarnas årsmöte

2022-03-01 08:00:57

Supporterklubben Änglarnas årsmöte avhölls söndagen den 27e februari på Restaurang Olivedal. Ett trettiotal personer var på plats i lokalen och dessutom deltog ett drygt tiotal medlemmar via länk.

Detta var det första så kallade hybridmötet i Supporterklubbens historia - möjlighet fanns alltså att delta både fysiskt och digitalt - och trots en del barnsjukdomar fungerade det efter omständigheterna väl. Svårigheter uppstod förvisso under diskussionsdelarna eftersom de digitala mötesdeltagarna inte kunde höra det som sades "från golvet" i lokalen, men när mötespresidium väl lärt sig att upprepa det som sagts flöt samtalet på bättre. En lärdom till nästa år är att ta med mick, och ett bättre ljudsystem. 

Mötet inleddes med att Änglarnas ordförande John Pettersson hälsade alla välkomna och kort drog förutsättningarna för ett hybridmöte. Till mötesordförande för mötet valdes IFK Göteborgs avgående vice ordförande, Cecilia Andersson. Leif Kyldal valdes till sekreterare.

Sedan mötesformalian dragits igenom presenterade John Pettersson Änglarnas verksamhetsberättelse för 2021-2022. Ur verksamhetsberättelsen noterar vi att Änglarna fortsätter att expandera. Under verksamhetsåret växte Supporterklubben Änglarna med nästan 400 medlemmar och är nu över 2300 medlemmar. Man har dessutom, enligt verksamhetsberättelsen, en räckvidd och genomslagskraft på sociala medier som man aldrig tidigare haft.

Den första halvan av verksamhetsåret präglades mycket kraftigt av pandemin och de fortsatta restriktionerna. Fokus låg på ekonomiskt och moraliskt stöd under pandemin samt att skapa gemensamma upplevelser för IFK Göteborgs supportrar. När restriktionerna mattades av och till slut försvann helt blev bortaresandet det som definierade Supporterklubbens höst. Över 900 individuella resor såldes och särskilt minnesvärda är så klart oktoberfesten mot Elfsborg och "gratisresan" mot Mjällby borta.

Under året har styrelsen arbetat med två målsättningar, dels att uppnå 2500 medlemmar vilket är klubbens långsiktiga medlemsmål och dels att genomföra tio stycken matchdagsarrangemang. Det sistnämnda målet uppfylldes, vad gäller medlemsmålet så faller man kort enligt John Pettersson men då medlemstillväxten är fortsatt stark verkade inte styrelsen särskilt brydda över det.

I verksamhetsberättelsen ingick även en hel del kring damlaget, Änglarna är inte bara supportrar utan även numera partners till damlaget. Just damerna var föremål för årets inskickade motion som vi kommer till lite senare. 

Efter att ha redogjort för det löpande arbetet med medlemstidning, den återöppnade merchandiseförsäljningen, och styrelsens opinionsbildande arbete avslutade John Pettersson med att blicka framåt och konstatera att 2022 kommer att bli ett år som dels handlar om återkomsten till läktarna, dels om förberedelser inför jubileumsåret 2023 då Supporterklubben fyller femtio.

Efter verksamhetsberättelsen följde revisionsberättelsen och fördragning av kassör Fredrik Strömberg. Supporterklubbens ekonomi är stabil och styrelsen beviljades ansvarsfrihet i god ordning. 

Så var det dags för val av styrelse för kommande verksamhetsår. Valberedningens representant Johan Elisson inledde med att tacka de två avgående ur styrelsen, Jonatan Josefsson och Jesper Sahlberg, för goda insatser under tiden i styrelsen. Han konstaterade därefter att valberedningen under 2021 bestått av honom själv, Sofia Bohlin, samt styrelsens representant John Pettersson. Därefter följde val av styrelse. Samtliga ledamöter som var uppe för omval hade aviserat sig villiga att fortsätta. Dessutom fortsätter även ordförande ytterligare ett år. Det innebär att styrelsen 2022 har följande utseende:

Ordförande - John Pettersson

Ledamöter: Marcus Dahlman, Rasmus Forsström, Christian Kahr Dekhla, Leif Kyldal, Nina Natri, Fredrik Strömberg, Petter Wennblom

Suppleanter (nyval): Adrian Gejrot, Adrian Pihl Spahiu.

Även revisorer samt valberedning fick medlemmarnas förtroende att förnya sina mandat.

Därefter följde behandling av skriftliga förslag. Mötet beslutade till att börja med enhälligt om att Supporterklubben Änglarna bör stå på hyreskontraktet för Tifofondens lokal. Därefter behandlades en motion från medlem Jakob de Tobon. Motionen argumenterar för att Supporterklubben Änglarna med början 2022 skall dela ut två Ärkeänglar, en till vardera seniorlag. Styrelsen hade yrkat på avslag av motionen då man haft ett tidigare principbeslut att avvakta med Ärkeängeln tills dess att damerna spelar elitfotboll.

Efter en respektfull replikväxling mellan styrelsens representant John Pettersson och motionären Jakob de Tobon inkom ett förslag från golvet om att låta utreda saken under 2022 och fatta beslut på kommande årsmöte. Förslaget väckte stort bifall och röstades enhälligt igenom. Årsmötet uppdragsgav alltså åt styrelsen

att under 2022 tillsätta en utredning som skall arbeta fram en konsekvensanalys av en stadgeändring som syftar till att börja dela ut två Ärkeänglar, och att utredaren utifrån analysen återkommer till nästa årsmöte med ett förslag.

Med detta beslut nöjde sig både motionär och styrelse, och John Pettersson lovade att styrelsen skyndsamt kommer att börja arbeta med vem eller vilka som ska genomföra utredningen.

Avslutningsvis var det dags för mötets höjdpunkt, utdelandet av Ärkeängeln. Den gick detta år till Tobias Sana, som själv var på plats i lokalen och höll ett känslosamt och bejublat tacktal när han tilldelades tavlan. Vi har något bra på gång, lovade han församlingen.

Mötesordförande Cecilia Andersson avslutade därefter mötet i god tid och ordning, medlemmarna droppade av eller loggade ut, och den nyvalda styrelsen samlades på annat håll i lokalen för att genomföra ett konstituerande styrelsemöte. See you next year!

Supporterklubben Änglarna vill framföra sitt tack till Cecilia Andersson för att ha tjänstgjort som mötesordförande. 

 

0 kr
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.